NYHET - VISSELBLÅSARLAGEN

Ny visselblåsarlagstiftning

Från och med den 17 december 2021 träder en ny lag visselblåsarlag ikraft (lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Visselblåsarlagen handlar om att missförhållanden, som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram, kan rapporteras och ska skyddas. Det gäller t.ex korruption, mutor, farliga produkter mm. Till skillnad från den tidigare visselblåsarlagen inkluderar den nya lagen inte bara arbetstagare. Dessutom finns det olika krav på en s k intern ”visselblåsarkanal”– baserat på antalet anställda på företaget.

3 november 2021
Foto: Unsplash

Vi får in många frågor rörande den nya visselblåsarlagstifning som kommer att träda i kraft den 17 december 2021. Lagen gäller alla företag, men beroende på hur många anställda företag har finns vissa datum att förhålla sig till vad gäller upprättandet av en visselblåsarkanal. 

Nedan är en kort sammanfattning och här kan du läsa en mer utförlig text om den nya lagen. 

För verksamhetsutövare med färre än 50 anställda finns inget krav på att inrätta en intern visselblåsarkanal. Däremot gäller lagens grundläggande skydd om ansvarsfrihet, förbud mot hindrande åtgärder och repressalier för personer som rapporterar internt på annat sätt.

Från och med den 17 juli 2022 ska verksamhetsutövare med fler än 249 anställda vid ingången av kalenderåret inrätta en intern visselblåsarkanal.

Från och med den 17 december 2023 ska verksamhetsutövare med 50 – 249 anställa vid ingången av kalenderåret inrätta en intern visselblåsarkanal.

Det finns flertalet externa aktörer som erbjuder system för en intern visselblåsarkanal som verksamhetsutövaren själv kan använda eller som erbjuder sig att tillhandahålla en intern visselblåsarkanal med mottagande, utredning etc.

Vår rekommendation är att ni kontaktar oss om det uppkommer arbetsrättsliga ärenden av det här slaget.