NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & LANTBRUK

Nytt Lantbrukstjänstemannaavtal tecknat med Unionen

Ett nytt Lantbrukstjänstemannaavtal mellan Unionen och Gröna arbetsgivare är nu tecknat. Avtalet har en löptid på 27 månader och gäller från och med den 1 mars 2021 till och med den 31 maj 2023 då det upphör att gälla. Därefter gäller istället tjänstemannaavtalet Jordbruksrelaterade företag, mellan Unionen och Gröna arbetsgivare.

2 mars 2021
Foto: Mikael Nyander

Gröna arbetsgivare tecknade tidigare det här avtalet med SLF, men numera tecknas det med Unionen då SLF beslutade att gå samman med Unionen under 2019. Unionen hade redan ett annat tjänstemannaavtal för jordbruksföretag (avtalet Jordbruksrelaterade företag) och ville inte ha kvar båda avtalen.

Unionen krävde därför i avtalsrörelsen att Lantbrukstjänstemannaavtalet ska upphöra och helt ersättas med avtalet Jordbruksrelaterade företag.

– Det är positivt att vi enats om en förlängning av Lantbrukstjänstemannaavtalet till den 31 maj 2023, då det ger tid att ställa om till de nya avtalsvillkoren i avtalet Jordbruksrelaterade företag, säger Gröna arbetsgivares biträdande förhandlingschef Lovisa Nellevad.

Under perioden 1 mars 2021 till 31 maj 2023 gäller Lantbrukstjänstemannaavtalet för tjänstemän som innehar någon av befattningarna angivna i Lantbrukstjänstemannaavtalet. Om tjänstemannen har en annan befattning, eller är medlem i Naturvetarna eller Unionen* gäller istället avtalet Jordbruksrelaterade företag.

Lantbrukstjänstemannaavtalet är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär en löneökningsnivå på 5,03 procent över 27 månader, med en reduktion om 1,6% för införandet av deltidspension.

Vi kommer att återkomma med detaljer kring det nya Lantbrukstjänstemannaavtalet i ett Arbetsgivarnytt, då vi också bjuder in till informationsträffar.*Med medlem i Unionen menas i detta avseende inte tjänsteman som var medlem hos SLF per den 31 maj 2019 och vars medlemskap därmed övergick till Unionen i och med sammanslagningen. Utan här avses medlem i Unionen som inte "kom ifrån SLF". För sådana medlemmar gäller idag avtalet Jordbruksrelaterade företag. För medlem i Unionen som "kom ifrån SLF" gäller Lantbrukstjänstemannaavtalet om anställningen avser någon av befattningarna i Lantbrukstjänstemannaavtalet.

Biträdande förhandlingschef