NYHET - LÖN OCH ERSÄTTNINGAR & EU

EU-parlamentet röstar för minimilöner - med undantag för Sverige

Med 505 röster för, har EU-parlamentet nu tagit beslut om lagstadgade minimilöner. Samtliga närvarande svenska ledamöter röstade emot.

15 september 2022
Foto: Juliana Fälldin

Eftersom Bryssel inte har kompetens kring lönebildning och att förslaget skulle innebär en störning för den svenska partsmodellen har Gröna arbetsgivare, tillsammans med övriga parter på den svenska arbetsmarknaden, arbetat mot förslaget. Resultatet är att vi fått igenom ett undantag för Sverige.

– Det är positivt att Sverige som sätter lönenivåer genom kollektivavtal har fått ett undantag från att införa lagstadgade minimilöner, men jag känner en oro för hur länge detta undantag kommer att gälla, säger Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare.