NYHET - NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Politikerbesök i jordgubbslandet

Idag tog medlemsföretaget Bröderna Sibbesson AB emot arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson (SD) och representanter från Gröna arbetsgivare för ett samtal om befarade konsekvenser av de föreslagna försörjnings- och lönekraven.

5 juni 2023
Foto: Olle Nykvist

Med 200 säsongsanställda årligen är Bröderna Sibbesson AB ett bra exempel på företag med kraftigt varierande bemanning över året. Något som är vanligt inom de gröna näringarna. I dagsläget måste företaget navigera ett snårigt regelverk och tung byråkrati, och befarar att kraftigt höjda löner enligt regeringens förslag kommer få stora ekonomiska konsekvenser för företaget.

– Vi är tacksamma att Magnus tar sig tid att komma ut på företagsbesök, och att vi får tillfälle att ge vår syn på de utmaningar som ett lönekrav som ligger över den redan kollektivavtalade lönen skulle medföra, säger Emma Sibbesson på Bröderna Sibbesson AB.

Magnus Persson (SD) betonade att säsongsanställda ska undantas lönekravet. Gröna arbetsgivare påtalade att långsiktiga villkor och regler är en förutsättning för långsiktighet och förståelse för desamma. Företag gynnas inte av föränderliga villkor.

– Det var ett givande samtal med en positiv ton. Vi uppfattade att det finns en samsyn i många frågor, och vi hoppas att politiken tar med sig företagens synpunkter och behov i det vidare arbetet, säger Emma Terander, chef arbetsmarknad på Gröna arbetsgivare.