NYHET - EU, NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Positivt fokus på de gröna näringarna – men skärpta regler för arbetskraftsinvandring oroar

Det är fokus på de gröna näringarna i politiken just nu. Satsningar på bland annat konkurrenskraft, kompetensförsörjning, utbildning och hållbar skogs- och jordbrukspolitik lyftes av både statsministern och EU-kommissionens ordförande i veckan.

15 september 2023
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag, Guillaume Périgois/Unsplashed och Juliana Fälldin.

– Med klimatutmaningen och oron i vår omvärld är det bra att politiken uppmärksammar de gröna näringarnas förutsättningar och viktiga roll både på nationell och europeisk nivå, säger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

I regeringsförklaringen som statsminister Ulf Kristersson presenterade i samband med riksdagens öppnade i veckan lyfte han flera områden av stor vikt för de gröna näringarna.

– Statsministern betonade behovet av högre tillväxt, ökad konkurrenskraft och en förbättrad försörjningsberedskap, vilket berör de gröna näringarna i högsta grad. Han betonade också vikten av att samtidigt bibehålla våra höga krav på djurskydd och att en hållbar skogspolitik behöver kunna förena miljöhänsyn med skogsbrukets ekonomiska villkor, vilket vi instämmer i, säger Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad, som välkomnar beskedet att en skogsutredning tillsätts.

Att etableringsjobben snart är på plats och att CSN stärks, så att omställningsöverenskommelsen kan fungera som det är tänkt, lyftes också och är något Gröna arbetsgivare efterfrågat länge. Viktigt för kompetensförsörjningen i våra branscher är också beskedet att yrkesvux och yrkeshögskolan utökas.

– Däremot ser vi med oro på att reglerna skärps för arbetskraftsinvandringen samtidigt som regeringen tydligt uttrycker att de gröna näringarna är en viktig förutsättning för bland annat den gröna omställningen. Våra näringar är helt beroende av utländsk arbetskraft, säger Lena-Liisa Tengblad.

Grön omställning och regelförenklingar prio i EU

Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har hållit sitt årliga tal, ”State of the Union”. Hon lyfte också skogen, naturen, jordbruken och en tryggad livsmedelsförsörjning som prioriterade områden för Europa framåt. Bristen på arbetskraft och kompetens, och att det måste bli lättare att driva näringsverksamhet var också frågor som betonades.

Den gröna omställningen, och fokus på långsiktighet kring frågor som rör klimat, energi, biologisk mångfald och livsmedelssäkerhet lyftes också, liksom vikten av snabbare tillståndsprocesser.

– Alla de här områdena kommer Gröna arbetsgivare särskilt att följa under det kommande året, och våra förväntningar är stora. Ambitionen från EU att minska regelbördorna och förbättra företagsklimatet är också viktiga frågor för våra medlemsföretag. Sammantaget finns många positiva initiativ både nationellt och på europeisk nivå, men också orosmoln, framför allt kring arbetskraftsinvandring, säger Lena-Liisa Tengblad.