NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

”Ansökningsprocessen är ett moment 22”

Kenneth Söderström driver Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland, och har många års erfarenhet av att navigera i Migrationsverkets regelverk och försöka hinna få utländsk arbetskraft på plats i tid för säsongen. ”Det en stress utan like. Vi kan inte förutse vilka som kommer att få avslag på sina ansökningar om arbetstillstånd, och när avslagen kommer är det för knappt om tid för oss att hinna parera”, säger han.

15 maj 2024
Kenneth Söderström, Qvarnsjö Skogstjänster.
Kenneth Söderström, Qvarnsjö Skogstjänster. Foto: Ole Nordin

– Vi är helt beroende av utländsk arbetskraft, det är svårt att få svenskar att arbeta här. Jobbet är avsides beläget och det finns bara jobb under säsongen, förklarar Kenneth Söderström.

Till årets säsong har han bland annat 71 killar från länder i norra Afrika som sökt arbetstillstånd, varav 10 erfarna och 61 nybörjare. Samtliga nybörjare har fått avslag. Länderna är för fattiga, enligt Migrationsverket, och risken att de inte åker hem efter säsongen anses därmed vara för stor.

– Jag har respekt för Migrationsverkets bedömning. Jag vill inte vara en insluss för olagliga immigranter, det är inte bra för någon. Men vi har haft killar från norra Afrika här förut, och jag hade ingen aning om att länderna tydligen inte är ”godkända” i år, säger Kenneth Söderström.

Han är starkt kritisk till hur ansökningsprocessen fungerar och frustrerad över all tid, kraft och pengar som både han och de arbetssökande lägger ner, många gånger i onödan.

– Om Migrationsverket kommer att avslå alla ansökningar från vissa länder skulle de kunna flagga för det i förväg, så skulle inte killarna och vi behöva genomgå den här processen. Som det är nu känns det som ett bedrägeri där fattiga människor luras på pengar för visum, resor till ambassader, försäkringar och flygbiljetter tur och retur som de måste ha köpt för att kunna ansöka, säger Kenneth och fortsätter:

– De lånar ihop pengar. Det känns väldigt olustigt att vara delaktig i detta, killarna har förhoppningar som grusas och de lämnas i skuldsättning. Det är ett moment 22, för att kunna tjäna ihop pengar måste de betala pengar de ännu inte har.

Olle Nykvist
Olle Nykvist, opinionsbildare på Gröna arbetsgivare. Foto: Juliana Fälldin

Påverkansarbete tar tid

Olle Nykvist är opinionsbildare på Gröna arbetsgivare och arbetar dagligen med arbetskraftsinvandringsfrågan.

– Vi bedriver ett ständigt arbete med att påverka politiker och myndigheter för att förbättra och förenkla regelverk och processer. Det är ett långsiktigt arbete som tyvärr sällan ger snabba resultat. Att säsongsdirektivet nu föreslås förlängas från sex till nio månader är exempelvis resultatet av flera års påverkansarbete från vår sida, säger han.

Olle välkomnar konkreta förslag på hur ansökningsprocessen kan förbättras.

– Förhandsinformation kring vilka länder som det inte är någon idé att ansöka från är ett utmärkt förslag och en konkret åtgärd som vi kan ta upp med Migrationsverket. Det är orimligt att arbetssökande från väldigt fattiga länder som vill förbättra sin situation ska bli ännu fattigare av att ansöka om ett visum som de inte har en chans att få just för att de är fattiga, säger han.

Kenneth Söderström framhåller att han haft god kommunikation med Migrationsverket inför den här säsongen och mött förståelse. På myndighetens rekommendation har han sökt och hittat ett antal killar i Thailand. Han har även tagit över arbetskraft från företag som gått i konkurs, och hoppas att han ska klara säsongen. Det är stora värden som står på spel.

Häromåret fick 20 miljoner plantor som drivits upp i uppvärmda växthus till stora kostnader kasseras. 

– Häromåret fick 20 miljoner plantor som drivits upp i uppvärmda växthus till stora kostnader kasseras. Det motsvarar 10 000 hektar eller 20 000 fotbollsplaner skog. Det innebär tapp i både skogstillväxt och koldioxidbindning, säger Kenneth.

Olle Nykvist på Gröna arbetsgivare instämmer:

– Förutom stora ekonomiska förluster för företagen och för redan fattiga människor i andra länder som hoppas på ett bättre liv, visar de här konkreta exemplen att det får konsekvenser även för samhället i stort när företagen inte kan anställa, avslutar han.

Kenneth Söderströms önskemål
  • Enklare ansökningsprocess och mer tid. ”Ansökningsprocessen är seriös, med både Migrationsverket, ambassaden och facket involverade. Men den är omständlig och tar lång tid, den hinns inte med på sex månader. Vi skulle behöva ett år.”
  • Hjälp att kartlägga år för år vilka länder det är möjligt att få arbetstillstånd från.
  • Incitament för arbetstagarna att resa tillbaka till hemlandet efter säsongen, exempelvis att den sista lönen betalades ut först när de är tillbaka.