NYHET - ANSTÄLLNING, PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Inför säsongen – tips från Försäkringskassan om rätt till vård

Inför att odlings- och växtsäsongen drar igång har vi frågat Försäkringskassan vad som är bra att tänka på när det gäller rätten till vård för utländsk arbetskraft och intyg för detta. Längst ner på sidan hittar du användbara länkar till information och blanketter.

20 mars 2024
Foto: Fredrik Persson och privat

Här svarar Elisabeth de Verdier på Försäkringskassan på de vanligaste frågorna vi får från er arbetsgivare om vårdförmåner.

Kan mina anställda EU-medborgare visa upp det blå EU-kortet och få rätt till vård i Sverige?

– Nej. Är man bosatt i ett EU-/EES-land eller i Schweiz eller Storbritannien och kommer till Sverige för att arbeta omfattas man i regel av den svenska lagstiftningen och ska vara försäkrad här, det vill säga det är Sverige som ska stå för eventuella vårdkostnader. Man har då rätt till ett svenskt EU-kort och ett intyg som heter S1 samt ett intyg om rätt till vård. Intygen ger rätt till vård både i hemlandet och i Sverige och EU-kortet ger rätt till vård i andra EU-länder som de besöker tillfälligt.

Hur ansöker man om intyg?

– Arbetstagaren ansöker själv om intyg hos Försäkringskassan, på blankett 5435 eller via e-tjänsten, som man numera kan logga in på med utländskt e-leg (eIDAS), om man inte har svenskt bankID. Den sökande ska bifoga en kopia av anställningsavtalet och den senaste lönespecifikationen. Om personen saknar samordningsnummer eller svenskt personnummer ska hen även bifoga en kopia av sitt pass.

– När man ska arbeta i Sverige behöver man också lämna uppgifter via blanketten 5456, för att Försäkringskassan ska utreda om man ska vara försäkrad i Sverige. Den är bra att skicka in så snart en arbetstagare vet att hen ska jobba här. Till den blanketten ska anställningsavtal bifogas, som styrker hur mycket personen ska arbeta. En anställd som ska bosätta sig i Sverige ska även kontakta Skatteverket.

Kan man ansöka om intyg om rätt till vård innan anställningen har startat?

– Nej, eftersom ett av underlagen som behöver bifogas med ansökan är en lönespecifikation går det inte att ansöka innan anställningen har påbörjats.

Kan jag som arbetsgivare göra ansökan för mina anställda?

– Ja, om du har en fullmakt. Fullmaktsblanketten har nummer 5607 och finns i svensk och engelsk version på hemsidan.

Hur lång är handläggningstiden?

– Som det ser ut nu är den drygt ett år. Det är olyckligt att den är så lång, men så är det tyvärr.

Min anställde har ansökt om intyg för vård men ännu inte fått beslut, och nu har hen ett akut vårdbehov. Vad gör vi?

– Vård får man alltid, så personen ska förstås uppsöka vården. Den anställde måste då betala för vården och kan sedan reglera kostnaden med vårdgivaren i efterhand, när den anställde fått intyget. Det är bra att informera vårdgivaren om att man ansökt om intyg hos Försäkringskassan och väntar på beslut.

– Den anställde kan alltid kontakta oss på Internationell vård på Försäkringskassan om hen behöver hjälp eller har frågor i ett sådant här läge, exempelvis om man fått en jättefaktura. Har du som arbetsgivare fullmakt går det också bra att du kontaktar oss. Vi försöker hjälpa till på bästa sätt.

Här hittar du information och blanketter

Ansökan om intyg om rätt till vård:

Uppgifter vid flytt till eller arbete i Sverige:

Fullmakt för att arbetsgivaren ska kunna göra ansökan för en anställd:

Information riktad till arbetstagaren på svenska och engelska hos Försäkringskassan:

Inspelat informationsmöte om utländsk arbetskraft från 2022: