NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Regeringen slår mot det svenska lant- och skogsbruket

Gröna arbetsgivare sågar regeringens utredning ”En behovsprövad arbetskraftsinvandring”. Om utredningens förslag genomförs innebär det ett slag mot svensk skogsvård och livsmedelsproduktion. Kraftigt ökade kostnader, kompetensbrist och ökad byråkrati för lant- och skogsbruket är de effekter som väntas.

15 februari 2024
Lena-Liisa Tengblad, vd, Gröna arbetsgivare.
Foto: Juliana Fälldin

– Utredningens förslag innebär upp till 50 procents ökade lönekostnader för flera yrkesgrupper inom de gröna näringarna, jämfört med dagens kollektivavtalsenliga nivåer. Regeringen och Sverigedemokraterna riskerar att allvarligt försämra förutsättningarna för bland annat bioråvara och livsmedelsförsörjning, säger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivare ifrågasätter utgångspunkten i utredningens konsekvensanalys där man valt att exkludera de gröna näringarna som redan påverkats kraftigt negativt av det införda försörjningskravet. Utredningen har valt att enbart titta på de yrken som klarade försörjningskravet, men som nu riskeras av lönegolvet. Därmed presenteras en begränsad och felaktig bild av konsekvenserna, vilket är både uppseendeväckande och väldigt olyckligt.

– Att regeringen nu slår mot lantbruk och skogsbruk samtidigt som man pratar om ökad självförsörjningsgrad och grön omställning är en ekvation som inte alls går ihop konstaterar Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.

Förslaget om att upprätta bristyrkeslistor som möjlighet till regionala undantag från lönegolvet är inte företagsvänligt. Förutom att det kommer innebära ytterligare ökad byråkrati riskera det att snedvrida konkurrensen mellan regioner och närliggande yrkeskategorier.

Det finns ett positivt förslag om att utöka säsongsanställningsdirektivet från dagens 6 månader till 9 månader. Här har utredningen tagit till sig Gröna arbetsgivares inspel om att en säsong för lant- och skogsbruk varar längre än 6 månader. 

– Det är glädjande att det föreslås en utökning av säsongsanställningsdirektivet, men det täcker inte upp kompetensförsörjningen för alla yrken. Djurhållning behöver exempelvis tillsyn året om. Kan företagen inte rekrytera dessa kompetenser medför det enorma konsekvenser för verksamheten, säger Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare.