NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Skarp kritik i vårt remissvar om arbetskraftsinvandring

I vårt remissvar är Gröna arbetsgivare starkt kritiska till den statliga utredningen om arbetskraftsinvandring, som bland annat föreslår att det införda lönegolvet höjs ytterligare.

15 maj 2024
Emma Terander, chef för arbetsmarknad, Grön arbetsgivare.
Emma Terander, chef för arbetsmarknad, Grön arbetsgivare. Foto: Juliana Fälldin och Fredrik Persson

I måndags skickade vi in vårt remissvar om utredningen ”Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m.” (SOU 2024:15). Vi understryker i vårt svar att förslagen kommer att innebära svårigheter för företag att fylla sina kompetensbehov samtidigt som det inte kommer att lösa problemen varken med arbetslöshet i Sverige eller missbruk av systemet för arbetskraftsinvandring.

– Vi är väldigt kritiska till regeringens förslag om lönegolv och ställer oss också ytterst frågande till varför man vill införa ny lagstiftning innan man ens analyserat effekterna av det försörjningskrav som infördes i november. Redan vid 80 procent av medianlönen ligger man på en lön högt över de kollektivavtalade, vilket är mycket problematiskt för företagen i de gröna näringarna, säger Gröna arbetsgivares chef för Arbetsmarknad, Emma Terander, som undertecknat remissvaret.

I remissvaret framhåller vi bland annat följande:

  • Slopa lönegolvet - ett politiskt fastställt lönegolv diskvalificerar hela den svenska lönebildningsmodellen och rubbar de spelregler som gällt under lång tid.
  • Arbetsgivaren själv är den som är bäst lämpad att avgöra och definiera sitt kompetensbehov.
  • Ett särskilt undantag bör gälla för gröna näringar som helhet.

– Vi välkomnar dock förslaget om en förlängd tillståndstid för säsongsarbete, från dagens sex till nio månader. Detta har vi jobbat för i många år, och det är angeläget att denna förändring genomförs snarast, säger Emma Terander.

Läs remissvaret