NYHET - NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Gröna arbetsgivare träffade migrationsministern

Representanter för Gröna arbetsgivare har i dagarna träffat migrationsminister Maria Malmer Stenergard för att diskutera kompetensbristen i de gröna näringarna och det behov av utländsk arbetskraft som är kopplat till kompetensbristen.

25 april 2023
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, Emma Terander, chef arbetsmarknad Gröna arbetsgivare, Maria Malmer Stenergard, migrationsminister, och Olle Nykvist, opinionsbildare Gröna arbetsgivare.
Foto: Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, Emma Terander, chef arbetsmarknad Gröna arbetsgivare, Maria Malmer Stenergard, migrationsminister, och Olle Nykvist, opinionsbildare Gröna arbetsgivare.

– Vi framförde bland annat att det är av stor vikt att det föreslagna lönegolvet inte hamnar för högt utan rimligen bör följa relevanta kollektivavtal samt att eventuella undantag utformas på ett klokt och långsiktigt sätt för att underlätta för företagens planering och bemanning, säger Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare.

Behovet av arbetskraft är stort och gäller såväl på säsong som annan tillståndsgrund. Politiska prestigeprojekt som Livsmedelsstrategin 2.0 och grön omställning står och faller med väl fungerande lantbruk och skogsbruk, vilket förutsätter att det kommer hit människor som vill jobba i de gröna näringarna.

Gröna arbetsgivare förordar att undantag skapas för samtliga inom de gröna näringarna, oavsett tillståndsgrund, det vill säga inte enbart för säsongsarbetare. Vid mötet tydliggjorde vi också att vi, liksom politiken, vill att all form av arbetslivskriminalitet motverkas samt betonade vikten av uppföljning vid till exempel offentlig upphandling.

– Vidare pekade vi på problematiken med den svenska implementeringen av säsongsanställningsdirektivet, och förordade en översyn av detsamma, med målsättningen att få en förlängd tillståndstid om nio månader, vilket är möjligt enligt direktivet. Idag gäller max sex månader i Sverige, medan Finland valt att implementera direktivet på nio månader, säger Emma Terander, arbetsmarknadschef på Gröna arbetsgivare.