REPORTAGE - ARBETSMILJÖ

Säkerhetsgenomgången gav Per bättre koll på läget

Lantbrukare är Sveriges mest olycksdrabbade yrkeskategori. Med Gröna arbetsgivares kostnadsfria webbutbildning om arbetsmiljö för lantbruket, och en säkerhetsgenomgång på gården, har mjölkbonden Per Larsson fått bättre koll på läget och minskat riskerna.

3 december 2020
Foto: Emilie Asplund

På Totebo gård i Ullasjö utanför Borås hade Per Larsson funderat över risker i arbetsmiljön ett tag när han fick ett tips om webbutbildningen "Är du säker?" som Gröna arbetsgivare erbjuder. Per och hans två anställda sköter tillsammans en mjölkproduktion med 75 mjölkkor och bedriver även skogsbruk. För några år sedan skedde en allvarlig olycka i samband med djurhantering.

– Det finns många farliga arbetsmoment på en gård, särskilt när det kommer till djurhanteringen. Alla djur är individer och beter sig olika. Därför är det viktigt att jobba med arbetsmiljön för att minimera risker, säger Per Larsson.

Efter att han själv gått igenom det digitala kursmaterialet bokades ett gårdsbesök in under hösten. Gårdsbesöket med säkerhetsgenomgång är ett gratis medlemserbjudande för de som genomför webbutbildningen "Är du säker?"

– Vi gick tillsammans genom hela arbetsplatsen med extra fokus på djurhantering. Det var jättebra att en utomstående person kom hit och tog en titt på gården, säger Per Larsson.

"Tänker till en extra gång"

Genom utbildningen har Per lärt sig om nya bestämmelser som tillkommit och som han inte hade koll på sedan tidigare. Att det ska vara en meter i fritt utrymme runt platsen man jobbar på var en nyhet och något som får ganska stora konsekvenser för arbetsupplägget på gården.

– Det är lätt att tiden springer iväg och arbetsmiljöfrågorna hela tiden nedprioriteras. Nu har vi lite mer kött på benen och kan prioritera vilka frågor som är viktigast att ta tag i här och nu, säger Per Larsson.

En av de största förändringarna på gården är att man tänker till en extra gång – är det värt risken? Att ifrågasätta arbetssätt och hitta nya – säkrare – lösningar är ett arbete som drivs löpande. Per och hans kollegor har också börjat arbeta med en åtgärdsplan för att strukturerat driva och följa upp arbetet.

En punkt som står på agendan framöver är att se till att det finns skyddsglasögon tillgängliga i ladugården. I skogsbruket är riskerna framförallt kopplade till arbete med motorsåg.

– Tidigare kanske vi gick mer på gammal vana när vi arbetade. Nu är vi bättre på att stanna upp och ifrågasätta. Utbildningen var väldigt lättillgänglig och enkel att hänga med i. Perfekt nivå för att vi skulle komma igång, säger Per Larsson.

Text: Moa Långbergs