NYHET - MASKINSTATIONER

"Oavsett pandemi eller inte behöver vi mat på bordet"

Halva året har gått och pandemin är inte över än. Vi ställde fem frågor till Thomas Nilsson, ägare av Nilssons Maskinstation om hur han ser på företagandet ett drygt år efter att pandemin bröt ut.

18 juni 2021
Foto: Privat

1. På vilket sätt har du som företagare påverkats av pandemin?

- Ur ett företagarperspektiv så har pandemin enbart bidragit med positiva effekter för mig. Den tillfälliga bunkringen av mat i början av pandemin lyfte fram frågan om inhemsk matproduktion på ett sätt som jag aldrig tror den skulle lyfts annars. Vi märkte tydligt av en stabilare marknad för spannmål, och mat behöver vi oavsett om vi äter hemma eller på restaurang. Digitaliseringen som också har fått skjuts av pandemin har frigjort mycket tid som jag har kunnat lägga på att bygga maskinhall och verkstad. Men det fysiska mötet är fortfarande svårslaget i kontakten med kunder och andra människor i branschen.
På ett personligt plan har corona drabbat mig, min fru och min son så vi gör allt vi kan för att undvika smittspridning till övriga personalen.

2. Hur har det gått för dig att anställa personal i år?

- Jag är så lyckligt lottad med trygg personal att jag inte har haft behov av att rekrytera i år.
Det är hård konkurrens om maskinförare i vår bransch och i andra branscher. Det gäller att försöka behålla de man har. Jag erbjuder varierande arbetsuppgifter, nya lokaler och stora maskiner. Jag tycker också att det är viktigt att personalen trivs och att de trivs ihop. Man kan inte vara för stelbent som arbetsgivare utan försöka vara flexibel när det går. Det är en svår balansgång mellan att vara chef och kompis. Delaktighet i beslut och egna ansvarsområden brukar också uppskattas. I pandemitider har vi inte kunnat göra trevliga aktiviteter tillsammans på samma sätt men vi har testat att spela padel då min bror byggde om en lagerbyggnad till en padelbana. Julmiddagen åt vi hemma på gården istället för på restaurang.

3. Vad lägger du stort fokus på som företagare under Q3 2021?

- Vi börjar med semester i juli och vilar upp oss inför skörden. Sen kommer en arbetstopp med tröskning och sådd av raps och höstvete som ska vara klar när sockerbetsskörden som vanligt startar i slutet på september. Det blir ett tight schema eftersom rapsen blommar en månad senare i år på grund av vädret. Det gör troligtvis att tröskningen startar senare än normalt. Det kommer bli vår mest intensiva period i år så det finns inte utrymme för annat.

4. Hur drar du bäst nytta av medlemskapet i Gröna arbetsgivare?

- Jag tycker att det känns väldig tryggt att ha proffsig backup när jag har personalfrågor.
Min verksamhet är väldigt hjälpt av kollektivavtalet som möjliggör för oss att jobba mer vissa perioder när vädret är rätt med tanke på att vi har undantag för dygns o veckovila. Det har man inte rätt till utan kollektivavtal. Nu när jag är ledamot i lantbrukssektionen vill jag arbeta för att Gröna arbetsgivare ska lyfta fram det ännu mer som en fördel med medlemskapet.
Jag har också nyttjat erbjudandet om ett arbetsplatsbesök av en arbetsmiljöutvecklare och skulle gärna göra det igen. Att få en genomgång och hjälp med att undvika olyckor är värt mycket. Vi har en komplex verksamhet. Det är svårt att hålla koll på allt själv och regelverket ändras.

5. Vilken fråga tycker du är den viktigaste frågan för din bransch att diskutera och ta ställning till under 2021?

- När vi inte kan träffas som vi vanligtvis gör på mässor, temadagar och stämmor. Hur ska vi träffa nya kunder, kollegor i branschen, ta till oss ny teknik och gå kurser? Det blir ett tapp här. Finns det digitala alternativ som vi kan anamma även i vår bransch? Även om det absolut bästa är att kunna träffas fysiskt.

Text: Sophie Åhsberg

Fakta om Nilssons Maskinstation i Gessie
  • Verksamhet: Maskinstation, jordbruk, arrenden och skötselavtal på ca 700 Ha. 3000 kvm maskinhall, 1000 kvm verkstad
  • Generationsskifte: 2018. Brodern valde föräldragården och Thomas maskinstationen och byggde nya lokaler på sin och sin frus gård
  • Anställda: 6-7 heltidsanställda. Fru och en son arbetar i verksamheten
  • Startade: 1961 av Thomas pappa
  • Ligger: Hötofta som ligger mellan Malmö och Trelleborg