NYHET - LANTBRUK, MASKINSTATIONER, TRÄDGÅRDSODLING & FJÄDERFÄSKÖTSEL

"Din röst som medlem är oerhört viktig”

Under december hölls nomineringar inför kommande val till fullmäktige i Lantbrukssektionens 9 geografiska distrikt samt grupperna - Trädgårdsodling, Maskinstation och Fjäderfä. Inom kort kommer också nominering och val till fullmäktige för Golfsektionen och den sedan förra året nybildade Trädgårdsanläggningssektionen att hållas.

10 januari 2019
Foto: Lena Folkmer

Lantbrukssektionen har totalt cirka 2 800 medlemsföretag med omkring 13 000 anställda. Sektionen omfattar lantbruk, maskinstationer, fjäderfäskötsel, fiskodlingar, bär- och frilandsodlingar, hushållningssällskap, husdjursföreningar, djurparker och sällskapsdjursverksamheter. Sedan förbundsstämman 2018 ingår även trädgårdsodling i lantbrukssektionen. Trädgårdsodling omfattar bland annat växthusföretag, fruktodlingsföretag, plantskolor, svampodling samt växtservice.

Lantbrukssektionen är indelad i valkretsar - 9 geografiska distrikt för lantarbetsgivare och tre rikstäckande grupper för branscherna trädgårdsodling, maskinstationer och fjäderfä.

De nio geografiska distrikten är:

Dala-Norrlands Lantarbetsgivare
Gotlands Lantarbetsgivare
Hallands Lantarbetsgivare
Skånes Lantarbetsgivare
Småland-Blekinge Lantarbetsgivare
Uppland-Södermanland Lantarbetsgivare
Västra Sveriges Lantarbetsgivare
Örebro-Västmanlands läns Lantarbetsgivare
Östergötlands Lantarbetsgivare

De tre grupperna är Träsgårdsodlingsgruppen, Maskinstationsgruppen och Fjäderfägruppen.

Golfsektionen består av cirka 400 medlemsföretag verksamma inom golfklubbar och golfanläggningar. Sedan förbundsstämman 2018 är golf en egen sektion. Trädgårdsanläggningssektionen är sedan stämman också en egen sektion och omfattar omkring 220 företag.

Medlemmarna väljer genom de digitala valen ledamöter till fullmäktige som sedermera väljer och utgör en bas för ledamöter i Gröna arbetsgivares sektioner och styrelse. Ledamöterna i respektive sektion utser också förhandlingsdelegerade som tillsammans med Gröna arbetsgivares tjänstemän förhandlar fram branschens kollektivavtal.

Var med och bestäm framtiden för din egen bransch

Påverka det framtida arbetet och inriktningen i respektive sektion genom att först nominera och sedan rösta till fullmäktige. I Gröna arbetsgivare värderas medlemsdemokratin högt och därför ger vi alla medlemmar möjligheten att nominera digitalt. Det är enkelt att delta så utnyttja möjligheteten att påverka! Du kan dessutom nominera och rösta på dig själv. Som förtroendevald kan du påverka branschens verksamhet i Gröna arbetsgivare och hur kollektivavtalen kommer se ut, så missa inte chansen att få vara delaktig i hur din egen branschs avtal förhandlas fram.

"För mig är det en självklarhet att vara delaktig och påverka i beslut som har direkt bäring på min egen verksamhet"

Annika Bergman sitter i Örebro-Västmanlands Läns Lantarbetsgivare Fullmäktige.

- Som företagare och medlem i en arbetsgivarorganisation tänker man ofta att det är långt mellan verksamheten i det egna företaget och beslutsfattandet om hur avtalen ska se ut, men så behöver det inte alls vara, menar Annika. Din röst som medlem är oerhört viktig. Ingen känner din bransch så bra som du själv, som faktiskt arbetar och verkar i den varje dag. För mig är det en självklarhet att vara delaktig och påverka i beslut som har direkt bäring på min egen verksamhet, fortsätter hon.

Enklare med digital röstning

- Dessutom kan du nu nominera och rösta på nätet, vilket gör hela processen betydligt enklare. Tidigare var röstningen analog och krävde mycket mer jobb, men idag går du bara in i verktyget som Gröna arbetsgivare tag fram och nominerar och röstar digitalt. Det tar inte många minuter, säger Annika. Och eftersom vi nu har denna möjlighet att kunna påverka förutsättningarna för våra egna branscher och i slutändan vårt vardagliga jobb så tycker jag att det är väldigt viktigt att så många använder sin röst som möjligt, avslutar hon.

Lantbruksektionens nominering hölls under december och valet påbörjas inom kort. Trädgårdsanläggningssektionens och Golfsektionens nomineringsprocesser äger rum under januari och valen under februari/mars. 

Mer information skickas ut till medlemsföretagen inom respektive sektion inom kort. Håll även utkik i nyhetsbrev och här på webben.