NYHET - ARBETSMILJÖ & LANTBRUK

”Säkerheten måste gå först oavsett vad som händer”

Stora maskiner och kraftfulla djur är sådant som potentiellt kan innebära farliga situationer, och enligt statistiken är de gröna näringarna olyckdrabbade branscher. Camilla Backlund är Gröna arbetsgivares arbetsmiljöexpert och jobbar dagligen med att sprida kunskap om hur man bäst förebygger olyckor på arbetsplatsen.

15 mars 2023
Foto: Fredrik Persson

Vad är en bra arbetsmiljö, Camilla?

– Det handlar dels om det fysiska och tekniska på en arbetsplats, dels om det psykosociala, alltså den organisatoriska och sociala delen, att ha en trivsam arbetsplats. I slutänden kokar allt ner till att förebygga ohälsa och olycksfall.

– Det fysiska handlar om ordning och reda, att man kan jobba på ett säkert och bra sätt. Det organisatoriska och sociala handlar bland annat om att man vet vad som förväntas av en, att det är tydligt vilket ansvar man har i sin roll och att det finns resurser som gör att man kan uppfylla de krav som finns. Det är också viktigt att det finns stöd i organisationen, både i form av rutiner och någon man kan vända sig till som anställd om man behöver hjälp eller fråga något.

Varför är det viktigt att jobba med arbetsmiljöfrågor?

– Statistiken visar att de gröna näringarna en riskfylld bransch. Ser man till antalet dödsolyckor i förhållande till hur många som arbetar i branschen så är vi sämst i klassen, så det säger sig självt att arbetsmiljöfrågor är viktiga.

– Samtidigt utgör de gröna näringarna en underbar arbetsmiljö, att bruka jorden och att jobba med djur och natur är ju fantastiskt. Vi behöver ta tillvara det och göra allt för att få bort olyckorna, stora som små.

Vad är vanligt att man glömmer bort eller missar när det gäller arbetsmiljö?

– Framför allt handlar det nog om att det kan vara svårt att alltid ha arbetsmiljöglasögonen på sig när allt bara rullar på. Man är så styrd av yttre omständigheter som väder och vind, och inom lantbruket djur som inte alltid gör som man förväntar sig. Det är inte lika förutsägbart som inom viss annan produktion, det kan hända saker som man inte hade räknat med. Då är det lätt att man tar en genväg, vilket ofta är orsaken till olyckor, eller att man har bråttom. Det är inte heller så lätt att ordna arbetsmiljön förebyggande när man inte alltid vet vad det är man behöver förebygga.

Hur kommer man tillrätta med det?

– Det gäller att få till en säkerhetskultur, en medvetenhet om att säkerheten går först oavsett vad som händer. Den insikten måste finnas både hos den som driver företaget och hos alla som arbetar där. Även om det nästan är omöjligt att förutse allt som kan hända och ha rutiner för det, så gäller det att alltid stanna upp och tänka till innan man utför en uppgift.

– Arbetsmiljö finns i allt och borde vara en stor fråga. Men det är så mycket annat som behöver prioriteras hela tiden, för att omständigheterna kräver det. Samtidigt är det ingen överraskning att man är väldigt styrd av yttre omständigheter i de här branscherna, och det måste finnas en beredskap, vilket i sin tur bottnar i en säker kultur på företaget.

Vilket stöd kan du få som arbetsgivare?
  • I medlemskapet i Gröna arbetsgivare ingår 2 timmars kostnadsfri arbetsmiljörådgivning ute på plats med våra arbetsmiljöutvecklare från föreningen Säker arbetsmiljö Sverige. Det går även att få digital rådgivning. Ta den chansen!
  • Vår arbetsmiljöhandbok ger stöd kring arbetssätt och rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Som medlem kan du få råd via telefon på vardagar 08.00-10.00. Numret är 070-985 60 00. Det kan handla om den praktiska arbetsmiljön eller om lagstiftning.
  • Vid allvarlig olycka har du som medlem möjlighet till kostnadsfri rådgivning och upp till 5 timmars experthjälp av en advokat inom arbetsmiljörätt.
  • Vi erbjuder branschanpassat material och checklistor, bland annat via Prevent.
  • I Arbetsgivarguiden hittar du mer information om arbetsmiljö.