NYHET - AVTAL 2020

Gröna arbetsgivare kommenterar industrifackens lönekrav

Under måndagen presenterade facken inom industrin sina lönekrav inför avtalsrörelsen. De vill ha löneökningar på 3 procent med en ettårig avtalsperiod.

4 november 2019

Gröna arbetsgivares förhandlingschef Maria Möller menar att fackens krav skulle försämra den svenska konkurrenskraften.

– Arbetsgivarna är eniga och fast beslutna att förhandla fram bra och balanserade avtal. Avmattningen i ekonomin som inleddes kring årsskiftet 2017/2018 fortsätter. Framför oss väntar troligtvis både lägre tillväxt och högre arbetslöshet, jämfört med inför den förra avtalsrörelsen för tre år sedan. Vi måste stärka konkurrenskraften och ge förutsättningar för att utveckla företagen. Det kräver en tydlig nedväxling av kostnadsökningstakten jämfört med tidigare. Facken inom Industrins lönekrav om 3 procent är då helt verklighetsfrämmande och verkligen inte ansvarsfull i rådande läge.

En treprocentig löneökning i sig vore högre än senast, men i kravlistan finns också lägstalönesatsningar och ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension. samt yrkanden om arbetsmiljö och jämställdhet.

– Avtalsförhandlingarna handlar om den totala kostnadsökningen, inte enbart löneökningar, krav på lägsta löneökning samt höjning av lägstalönerna. Kraven som presenterades idag handlar också om bl a arbetstidsförkortning kopplat till flexpension, arbetsmiljön och jämställdhet vilket också ska räknas in i kostnadsramen. Tre procent plus övriga krav gör att fackens yrkanden är orimliga, säger Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad.

Lena-Liisa Tengblad
VD