NYHET - GOLF & AVTAL 2020

Avtal tecknade för golf-verksamheter med Kommunal

Nu har Kollektivavtalet med mellan Gröna arbetsgivare (Golf) och Kommunal tecknats. Avtalet har en löptid på 29 månader med en löneökning under perioden på 5,4 procent.

5 januari 2021
Foto: Fredrik Persson

– Det känns positivt att ett avtal nu är på plats. Med prolongeringen i våras har den här avtalsrörelsen varit längre än vanligt, därför känns det extra skönt att vi har ett 29 månadersavtal som ger stabilitet till företagen över tid och positivt att avtalet ryms inom industins märke, säger Sonja Lagergren, förhandlare på Gröna arbetsgivare.

Avtalet innehåller ingen retroaktivitet för perioden som det prolongerades utan gäller från den 1 december 2020.

Vi kommer att återkomma med detaljer kring förändringar i avtalet i ett Arbetsgivarnytt.