NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR, SVENSK DJURSJUKVÅRD, GOLF, LANTBRUK, TRÄDGÅRDSODLING, TRÄDGÅRDSANLÄGGNING & HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP OCH HUSDJURSFÖRENINGAR

Nya tjänstemannaavtal tecknade mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna.

Nya kollektivavtal för tjänstemän har träffats mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Naturvetarna, Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Ledarna. Avtalen har en löptid på 29 månader och gäller från och med den 1 januari 2021. Alla följer industrinormen där det totala utrymmet är 5,4 procent varav 0,4 procent avsätts till delpension inom ramen för ITP-försäkringen.

15 december 2020
Foto:

De tjänstemannaavtal som tecknats avser följande områden:

  • Jordbruksrelaterade företag
  • Trädgårdsodling och Trädgårdsanläggning
  • Hushållningssällskap och Husdjursföreningar
  • Golf
  • Djursjukvård och Djurparker

För mer ingående information om innehållet i avtalen kommer vi skicka ut arbetsgivarnytt. Det kommer som vanligt att vara genomgångar av avtalen med våra förhandlare. Avtalsgenomgångarna kommer det här året att ske digitalt.

Ett tjänstemannaavtal kvarstår nu att förhandla: Lantbrukstjänstemannaavtalet med Unionen (tidigare SLF) som löper ut den 28 februari 2021. Avtalsförhandlingar är utsatta i januari 2021.

Biträdande förhandlingschef