NYHET

Grönt Forum återigen välbesökt

Under torsdagen var Gröna arbetsgivare i riksdagen för vårt tredje seminarium under flaggen Grönt Forum. Dagens seminarium hade titeln "Vem ska utföra politikens miljösatsningar?” och handlade om arbetskraftsbehov och arbetskraftinvandring inom skogs- och jordbruk. Forumet samlade en bred skara riksdagsledamöter, fler än som var anmälda, vilket pekar på att ämnet är i hetluften.

6 februari 2020
Foto:

Moderatorn Amelie von Zweigbergk började rentav med att konstatera att seminariet inte kunde ha planerats till en bättre dag – samma dag som migrationsministern skrivit debattartikel i ämnet och regeringen beslutat att tillsätta en utredning om just arbetskraftsinvandringen. Ett högst aktuellt ämne med andra ord.

Örjan Lénard, Gröna arbetsgivares förhandlingschef, konstaterade att politiker ofta har ett stadsperspektiv i arbetskraftsinvandringsfrågan, vilket kanske inte heller är så konstigt när en femtedel av befolkningen bor i Stockholmsområdet, en femtedel som dock i högsta grad är beroende av svensk skogsexport.

Magnus Lindberg från GS-facket lyfte fram att arbetsmarknadens parter är duktiga på att hitta lösningar som fungerar, och att det är detta som politikerna måste göra nu. Dessa lösningar måste också vara långsiktiga, så de fungerar även inom skogsbruket där man har en mycket lång planeringshorisont.

Granbarkborrar

Som bekant utgör granbarkborren ett stort problem för det europeiska skogsbruket, och Sverige är inget undantag. Som ett exempel lyftes fram att om vi skulle ta hand om all granbarkborreskadad skog inom loppet av ett kvartal, skulle vi behöva anställa ca 2 300 människor, enkom för det arbetet.

Detta påvisar vikten av att reglerna måste vara flexibla, man måste kunna hantera arbetskraftsbehovet i extrema situationer såsom torka, stormar, granbarkborrar etc, inom ramen för befintliga lagar och regler. Det måste helt enkelt vara lätt att göra rätt som arbetsgivare.

Intresset från politikerna var stort och det fanns önskemål om ytterligare seminarium för att diskutera frågorna vidare.