NYHET

Inreseförbudet förlängt till den 15 maj

Vid gårdagens presskonferens lät Stefan Löfven, Mikael Damberg och gränspolisens chef meddela att inreseförbudet förlängs till och med den 15 maj. Inreseförbudet gäller för alla utländska medborgare som försöker resa in i Sverige över en yttre gräns, det vill säga från ett land som inte ingår i EU/EES, från Storbritannien eller från Schweiz.

17 april 2020
Foto: HAL9001/Unsplash

Undantagen från inreseförbudet har förtydligats och det framgår nu tydligt att gränspolisen kommer att släppa igenom arbetskraft till lantbruk, men inte till skogsbruk.

"Utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion inom lantbruket har bedömts att i vissa fall kunna falla in under undantaget för samhällsviktig funktion och kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan, till exempel med arbetstillstånd. Polismyndigheten anser dock inte att undantaget gäller för utlänningar som ska jobba med till exempel skogsbruk eller trädgårdsarbete. Denna tolkning delas även av EU som nämner specifikt "seasonal workers in agriculture" som ett exempel på personer som kan anses utföra nödvändiga funktioner."

Läs mer om inreseförbudet och undantagen från det på polisens hemsida.

Vi på Gröna arbetsgivare fortsätter naturligtvis med vårt påverkansarbete i alla tillgängliga kanaler för att få till stånd en ändring av den svenska förordningen och gränspolisens tolkning av den.