DEBATT - AVTAL 2023

Facken inom industrins lönekrav luktar kompensation för inflation

Det är föga förvånande att Facken inom industrin har ett annat perspektiv på rimligheten i sina lönekrav än Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare. Det är dock mer förvånande att vi inte har mer samsyn kring bilden av vilka utmaningar vi står inför. Det skriver Lena-Liisa Tengblad, vd på Gröna arbetsgivare, och Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen, i en slutreplik i Arbetet.

22 november 2022
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, och Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.
Foto: Juliana Fälldin

I slutrepliken svarar Lena-Liisa Tengblad och Eva Glückman på Facken inom industrins replikvår tidigare debattartikel om fackens höga lönekrav. De två vd:arna konstaterar att vi står inför en lågkonjunktur, som vi dessutom kliver in i med sviterna från pandemin och de stora kostnadsökningar som det pågående kriget i Ukraina medfört.

De avslutar slutrepliken med att skriva att vår slutsats är att Facken inom industrins krav snarare luktar kompensation för inflationen än ett väl avvägt krav utifrån den ekonomiska utveckling vi har framför oss. 

Läs slutrepliken på Arbetet.se här