DEBATT - AVTAL 2023

”För höga lönekrav är att lägga sten på börda"

Vi förstår att industrifacken är klämda mellan förväntningar på kompensation i form av höjda löner och Sveriges bekymmersamma läge. Men de höga lönekraven lägger sten på börda för pressade arbetsgivare. Det skriver Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare, tillsammans med Eva Glückman, vd för Grafiska Företagen, i en debattartikel i Arbetet.

10 november 2022
Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare, och Eva Glückman, vd på Grafiska Företagen.
Foto: Juliana Fälldin

I artikeln pekar de två vd:arna på att Facken inom industrin väljer att lägga fram de högsta lönekraven i industriavtalets historia, samtidigt som vi har en svår ekonomisk situation och går mot en lågkonjunktur. Det som krävs är istället avtal som inte bidrar till ökad inflation, om vi ska ge förutsättningar till en snabbare återgång av stabila reallöneökningar och dessutom stärka företagens konkurrenskraft.

Gröna arbetsgivares medlemsföretag är oftast mindre arbetsgivare utan större finansiella muskler att hantera ökade kostnader. När priserna stiger, el- och bränslekostnader är extremt höga och det råder brist på insatsvaror blir det svårt.

Problemet är att industrifacken tittar bakåt i stället för framåt och baserar sina krav på en period av högkonjunktur och en acceleration ut ur en pandemi delvis stödd på statsbidrag, inte att ekonomin störtdykt och inflationen rusat sedan kriget i Ukraina bröt ut. Lönekrav måste vara baserade på den tid där de ska gälla.

När vi nu snart börjar förhandla är det viktigt att perspektivet förflyttas till den ekonomiska realitet som kommer att gälla framåt. I slutänden är det fackens ansvar att fatta beslutet om man ska försöka tillgodose kortsiktiga förväntningar eller ta ett svårare långsiktigt perspektiv.

Läs debattartikeln på Arbetet.se här