NYHET - AVTAL 2025

”Jag hoppas man fortsätter se till branschernas olika förutsättningar”

Mardjan Dubois är avtalsansvarig hos Ledarna för kollektivavtalen med Gröna arbetsgivare. Den förra avtalsrörelsen tycker hon var lösningsinriktad och respektfull, och hon hoppas att branschernas olika förutsättningar fortsatt ska vara i fokus även i den kommande avtalsrörelsen.

15 maj 2024
Bild på Mardjan Dubois, avtalsansvarig hos Ledarna för kollektivavtalen med Gröna arbetsgivare.
Mardjan Dubois, avtalsansvarig hos Ledarna för kollektivavtalen med Gröna arbetsgivare. Foto: Anna Levin

För drygt ett år sedan intervjuade vi Ledarnas förhandlingschef Sara Kullgren inför den förra avtalsrörelsen. Nu, drygt halvvägs in i avtalsperioden gör vi en uppföljning med Mardjan Dubois, som är ansvarig hos fackförbundet för att förhandla fram branschavtal för de gröna näringarna tillsammans med Gröna arbetsgivare.

Hur ser du idag på hur avtalet blev och hur tycker du att det har landat?

– Det blev ju inte så många förändringar, men vi hade en bra dialog kring avtalstexterna utifrån hur behoven ser ut, det var värdefullt för alla att ta med sig. Vi har en del partsgemensamma arbetsgrupper kvar som är arv efter pandemin och där arbetet av olika anledningar blivit förskjutet. Jag hoppas att vi ska kunna knyta ihop säcken under våren med de arbetsgrupper vi har.

Kan du dra några slutsatser eller lärdomar av den förra avtalsrörelsen?

– Jag har förhandlat på andra förbund tidigare men var ny på Ledarna inför avtalsrörelsen, och de gröna näringarna var nya för mig. Jag var imponerad av hur arbetsgivarsidan höll ihop med tanke på att det handlar om skilda branscher med sina olikheter, där skogen sticker ut som en del av industriavtalet. Överlag var förhandlingarna bra och respektfulla.

Vad tror du om förutsättningarna för den kommande avtalsrörelsen?

– I tider av osäkerhet är ett svar ofta att man centraliserar för att ha kontroll. En farhåga skulle kunna vara att man centraliserar avtalsrörelsen, men jag hoppas att det inte sker utan att man fortsatt ser till de olika branschernas förutsättningar.

Vilka frågor blir viktiga i den kommande avtalsrörelsen?

– Till att börja med är fokus att avsluta de arbetsgrupper vi har. Arbetsmiljö utifrån ett chefsperspektiv är definitivt en viktig fråga. Det pratas mycket om chefernas ansvar för medarbetarna, men det är viktigt att även lyfta chefernas egen arbetsmiljö. Annars ser jag fram emot att diskutera villkoren för branscherna i stort.

Arbetsmiljö utifrån ett chefsperspektiv är definitivt en viktig fråga. 

Hur ser processen ut inför nästa avtalsrörelse?

– Arbetet internt drog igång i april. Så småningom börjar snickrandet på en inriktning för våra yrkanden, det vill säga vad Ledarna vill som organisation, för att sedan specifika yrkanden ska tas fram ihop med delegationerna för varje bransch. I höst har vi uppstartskonferens för delegationerna.

Mardjan Dubois, avtalsansvarig på Ledarna

Är utbildad civilingenjör i elektroteknik, men bytte karriär 2008 efter att ha blivit rekryterad av förbundet hon var klubbordförande för på sin arbetsplats. Sedan dess har hon arbetat som förhandlare inom bland annat Sveriges ingenjörer, Unionen och Lärarförbundet.

Arbetar med avtal i flera olika branscher hos Ledarna, inom både stat, kommun och region och privat sektor.

”Genom alla olika branscher som jag har insyn i får jag en bra omvärldsbild. Det finns alltid något nytt att lära sig, det är ofta komplext och man kan aldrig slappna av. Den utmaningen gillar jag. Och mycket är ändå gemensamt för chefer, trots att branscherna skiljer sig åt.”

Inför Avtal25

Halvvägs in i avtalsperioden, med lite distans till den förra avtalsrörelsen och fötterna i startgroparna för nästa, är det dags att utvärdera och blicka framåt. Vi gör därför en uppföljning med förhandlingscheferna hos våra fackliga motparter för att höra hur de tycker avtalet blev och hur de ser på nästa avtalsrörelse.

Ledarna är fackförbundet för chefer och en av Gröna arbetsgivares fackliga motparter.