PODCAST

Vad är Industriavtalet?

Gröna arbetsgivare är en av industrins arbetsgivarorganisationer. Kollektivavtalen för skogsbruket och virkesmätningen förhandlas inom ramen för Industriavtalet. Gröna arbetsgivares förhandlingschef, Örjan Lenárd, och ansvarig förhandlare för skogssektionen, Maud Petri Rådström berättar vad Industriavtalet är, hur det fungerar och varför det kom till.

13 februari 2020
Foto: