PODCAST - SKOGSBRUK & PRISER & UTMÄRKELSER

Årets unga skogsentreprenör 2021

Han tvekade aldrig att ta över sin morfars nedläggningshotade skogsbolag. Några år senare har Sonö Jord & Skog AB sju anställda och har kunnat växa planenligt flera år i rad. Hör Fredrik Gustafsson, Årets unga skogsentreprenör 2021, berätta om vikten av engagerade medarbetare, samverkan och drivet att faktiskt göra gott för både skog och kunder.

3 februari 2022
Foto: