NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR, SKOGSBRUK & AVTAL 2023

Nytt tjänstemannaavtal för skogsbruket

Nya kollektivavtal för tjänstemännen inom skogsbruk har träffats mellan Gröna arbetsgivare och Unionen, Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna och Ledarna.

12 april 2023
Foto: Fredrik Persson

Avtalsperiodens längd är 24 månader och gäller under perioden 1 april 2023 till den 31 mars 2025. Avtalet med Ledarna gäller tills vidare.

Överenskommelsen följer industrinormen d.v.s. det totala utrymmet är 7,4 procent varav 0,4 procent avsätts till delpension inom ramen för ITP-försäkringen.

För mer information om överenskommelsen, se Arbetsgivarnytt.

Arbetsgivarnytt