NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR, SKOGSBRUK & AVTAL 2023

Nytt Skogsavtal

Den 31 mars 2023 träffades överenskommelse med GS-facket, i enlighet med industrinormen, om löner och allmänna villkor för skogsbruket.

12 april 2023
Foto: Mikael Nyander

Avtalsperiodens längd är 24 månader, den 1 april 2023 - 31 mars 2025. Avtalet är inte uppsägningsbart i förtid.

Det totala avtalsvärdet är 7,4 procent och avtalet innehåller också ett antal förändringar av allmänna villkor.

För mer information om överenskommelsen, se Arbetsgivarnytt.

Arbetsgivarnytt