NYHET - SKOGSBRUK & PRISER & UTMÄRKELSER

Årets unga skogsentreprenör går all in

Philip Jämtgård på Jämt-Zäta Skogstransporter AB får Gröna arbetsgivares pris Årets unga skogsentreprenör 2023 på 50 000 kronor. En proffsig entreprenör som vill vara den bästa leverantören, som inte hänger upp sig på småsaker, som delegerar och som ger allt. Driv företaget helhjärtat är hans bästa tips till andra.

10 november 2023
Philip Jämtgård, Årets unga skogsentreprenör 2023, och Anna Vargö, Gröna arbetsgivare.
Philip Jämtgård, Årets unga skogsentreprenör 2023, och Anna Vargö, Gröna arbetsgivare. Foto: Frans Johansson, Skogsentreprenörerna

– Det känns så roligt att vinna det här prestigefyllda priset. Jag har haft som mål att bli framgångsrik, så priset betyder mycket för mig. Jag vet att det är hård konkurrens bland alla duktiga entreprenörer i skogen.

Philip Jämtgård tog över företaget från sina föräldrar 2013 och har idag 16 anställda. Företaget jobbar med gallring och slutavverkning och har även egen verkstad och maskintrailrar. Strävan efter att vara en bra leverantör till kunderna är en av företagets viktigaste framgångsfaktorer.

– Våra kunder uppskattar vår professionalitet och att vi är långsiktiga. Jag hänger inte upp mig på småsaker utan ser samarbetet i stort. Målet är alltid att vara så nöjd som möjligt med avtalen och ta höjd där, så att vi sedan kan hålla oss till det vi avtalat och inte bråka om småpengar. Jag har också brutit samarbeten när det inte har fungerat, men då gör jag även det enligt avtal.

Våra kunder uppskattar vår professionalitet och att vi är långsiktiga.

Ledarskapet är framåtlutat och tillåtande och de anställda får stor frihet under ansvar. Utmaningen är att ha så lite kontrollbehov som möjligt och delegera så mycket som möjligt.

– Det är en lärdom jag har fått med tiden. Maskinlagen i skogen får lösa så mycket som möjligt direkt med kunden. De får utrymme att göra misstag för att kunna växa och utvecklas.

Skapa en attraktiv arbetsplats

Ett modernt företag ska också kunna möta personalens behov på ett bra sätt vad gäller exempelvis föräldraledigheter och användning av digitala arbetssätt för att vara effektiva, tycker Philip. Jämt-Zäta Skogstransporter ska vara ett modernt företag men också en attraktiv arbetsplats. Samtidigt är det den största utmaningen.

– Mitt främsta fokus nu för att bli en duktigare entreprenör är personalen. Jag vill att alla ska känna sig sedda, trivas och skapa en god arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats tillsammans. Det är viktigt för att behålla mina medarbetare men också för att lyckas locka nya duktiga medarbetare till företaget.

Det är stor brist på maskinförare och en viktig fråga för hela branschen är att lyckas skapa en mer attraktiv arbetsplats i skogen.

Nätverka och våga fråga

Att nätverka och jobba med branschfrågor i ett bredare perspektiv är utvecklande både för en själv, företaget och hela branschen. På så vis har man utvecklat och hjälpt varandra mycket genom åren, berättar Philip.

– Tveka aldrig att fråga eller be om hjälp. Det finns så många duktiga och erfarna kollegor och rådgivare i branschen som tycker det är kul att dela med sig av kunskap.

Driv företaget helhjärtat

– Ett annat tips är att driva företaget helhjärtat. Det blir både roligare, bättre och mer framåtlutat om man går all in. Börja med att lära dig allt i verksamheten grundligt och sedan fokusera på det som du är bra på, vill göra eller som måste bli bättre i företaget.

Skogen är en fantastisk och lyxig arbetsplats på många sätt, tycker Philip. Men också komplext och utmanande. Det är mycket man måste kunna, allt från produktion och teknik till ekonomi, kunder och personal. Det roligaste i jobbet tycker han är att få att bygga ett eget team och att samarbeta med kunderna.

– Min styrka är att jag är positiv. Jag tror att det smittar av sig på både kunder och anställda. Det jag inte tänkt så mycket på själv men får höra av andra är att jag har ett starkt driv att hela tiden bli bättre och utvecklas.

Hur ska du fira utmärkelsen?

– Jag ser fram emot att fira lite extra med personalen. Vi brukar göra ett par kortare resor om året med hotellövernattningar.

Juryns motivering

Philip Jämtgårds verksamhet har ett stort fokus på långsiktighet, hög kvalitet, flexibilitet och professionalism där både kunden och de anställda står i fokus. Han tar också ett tydligt ansvar för branschen i stort och bidrar till återväxten. Hans ledarskap grundar sig på frihet, ansvar och glädje enligt devisen ”Problemen löses bäst ute i skogen.” Allt detta, i kombination med stor kundnöjdhet och bästa kvalitet på de producerade tjänsterna, gör Philip till en mycket värdig vinnare.

Årets jury
  • Anna Vargö, sektionsansvarig Skog, Gröna arbetsgivare
  • Kolbjörn Kindströmer, verksamhetsledare, Skogsentreprenörerna
  • Matts Söderström, skogsbrukschef, Mellanskog, ordförande i SYN
Om priset

Priset Årets unga skogsentreprenör delas ut till en ung och framstående entreprenör inom skogsbruk. Utmärkelsen har en viktig roll för branschen av flera skäl – dels som inspirationskälla för att utveckla befintliga och nystartade företag, dels för att sprida en positiv bild av skogsbruket som kan öka kännedomen och attraktionskraften. Priset har delats ut sedan 2008 och är på 50 000 kronor.