Behovsanpassade arbetsmiljöutbildningar

Utöver arbetsmiljöutvecklare erbjuder en rad olika utbildningar utifrån de krav som finns i arbetsmiljölagstiftningen.

Exempel på utbildningar:

  • buller
  • kemikalieanvändning
  • maskinsäkerhet (CE-märkning)
  • härdplaster
  • riskbedömning

Mer information

För information och bokning ring Säker Arbetsmiljö Sveriges jourtelefon på 070-985 60 00 (vardagar 08:00–10:00) eller mejla till info@sakerarbetsmiljo.se