Utbildning i belastningsergonomi

Gröna arbetsgivare erbjuder en digital distansutbildning i belastningsergonomi anpassad för djursjukvård. Utbildningen omfattas en timmes föreläsning inklusive frågestund och ni bokar ert tillfälle direkt via vår arbetsmiljöutvecklare och sjukgymnast Sandra Nordström Ohlzon.

Utbildningens syfte är att ge ökad medvetenhet och större kunskap om hur kroppen är uppbyggd, hur den reagerar på olika typer av belastning och hur man kan förebygga belastningsbesvär. Föreläsningen har som mål att fånga upp och informera om olika problemområden ur ergonomisk synvinkel.

Innehåll:

  • Grundläggande om människans anatomi och fysiologi kopplat till fysisk belastning
  • Lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
  • Vilka risker som finns vid manuell hantering och när/hur/om tekniska hjälpmedel kan användas
  • Tidiga signaler på överbelastning, vilka riskfaktorer som finns
  • Träning för ett hållbart arbetsliv
  • Åtgärder ur ett MTO-perspektiv (människa, teknik och organisation)

Pris 2995 kr exkl moms/tillfälle och gäller för varje påbörjat 5 deltagare. Mellan 1 januari 2021 - 31 december 2023 finns även möjlighet att få stöd från AFA Försäkring avseende kostnaden för chefer och skyddsombud.

Riskbedömning och handlingsplan

I samband med dessa inspektioner har även flera företag fått krav på att undersöka, riskbedöma och upprätta en handlingsplan för åtgärder. Gröna arbetsgivare har tillgängliggjort ett stödmaterial för detta. Se mall här nedan.

Är du intresserad? Maila till Sandra Nordström Ohlzon eller Camilla Backlund

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert
Sandra Nordström Ohlzon
Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom riskbedömningar och mätningar. Utgår från Kristinehamn