Tryggt jobbat! inom djursjukvård

Tryggt jobbat inom djursjukvård är en webbutbildning som handlar om att bemöta djurägare och förebygga hotfulla situationer.

Utbildningen har tagits fram av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare, Sveriges veterinärförbund och Kommunal.

Tryggt jobbat! bygger på ett antal scenarier där användaren får träna sin förmåga att både avstyra konflikter innan de uppstår, och bemöta djurägare som hotar. Grunden i allt handlar om tydligare kommunikation.

Webbutbildningen är kostnadsfri och riktar sig till alla som arbetar inom djursjukvården – från receptionister och djurvårdare till legitimerade djursjukskötare och veterinärer.

Länk till webbutbildningen