Den attraktiva arbetsplatsen

Innehåll 

Utbildningen är skräddarsydd och fokuserar på att skapa en samsyn i din arbetsgrupp kring hur ni tar steget mot "den attraktiva arbetsplatsen".

Utbildningen genomförs i två steg ute på företaget:

  • Steg 1 är en kort och intensiv arbetsmiljöutbildning som blandar fakta med filmer och diskussioner. Utbildningens längd anpassas efter målgruppen, men är vanligen 5 timmar. Utifrån de enskilda företagens förutsättningar ger vi verktyg för hur ni skapar en säker och attraktiv arbetsplats där effektivitet och trivsel är ledord, och som dessutom klarar myndigheternas krav.
  • Steg 2 är en uppföljning av det ni kom fram till i steg 1 och innehåller vanligen även en skyddsrond, men anpassas efter verksamhetens behov och önskemål.

Utbildningen arrangeras av föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige och är framtagen i samarbete med Gröna arbetsgivares medlemsföretag.

Kursledare

Kursen annordnas av Gröna arbetsgivares arbetsmiljöutvecklare -  landets mest erfarna arbetsmiljöexperter inom det gröna näringslivet.

Bokning

För information och bokning, ring Säker arbetsmiljö Sveriges jourtelefon på 070-985 60 00 (vardagar 08:00 – 10:00) eller mejla till info@sakerarbetsmiljo.se.