Är du säker? - webbutbildning för lantbrukare och arbetstagare i lantbruket

Webbutbildningen handlar om lantbrukets arbetsmiljö och tar upp hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten och förebygga olyckor genom att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Den vänder sig främst till aktiva lantbrukare och arbetstagare i lantbruket, men kan också passa för studenter på naturbruksskolor. Utbildningen är en del av materialet Är du säker? som finns hos Prevent.

Prevent har på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal tagit fam en webbutbildning om lantbrukets arbetsmiljö, för att skapa ett säkrare lantbruk. Den är digital, helt kostnadsfri och tar inte längre än en halvtimme. 

Syfte med utbildningen

Utbildningen består av fem kapitel där du får lära dig hur man kommer igång med att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och vilka vinster det medför.

Webbutbildningen ska bland annat ge kunskap om:

  • hur man gör riskbedömningar och värderar risker
  • hur man åtgärdar risker och följer upp åtgärderna
  • roller och regler
  • hur man kan jobba långsiktigt för en god arbetsmiljö.

Målgrupp

Aktiva lantbrukare och arbetstagare i lantbruket.

Omfattning

Utbildningen består av fem kapitel och tar ungefär en halvtimme att göra. Du kan när som helst ta en paus och du kan också återvända till ett tidigare avsnitt om du vill repetera ett moment.

Tipsa gärna andra om utbildningen!

Läs mer om Är du säker och webbutbildningen

Till utbildningen

Medlemserbjudande!

Specialerbjudande för medlemmar inom lantbrukssektionen i Gröna arbetsgivare
De 40 första medlemsföretagen inom lantbrukssektionen som genomför utbildningen och skickar in sitt kursintyg till oss får två timmar gratis säkerhetsgenomgång på sin gård. Säkerhetsgenomgången leds av våra arbetsmiljöutvecklare som finns spridda över landet.

Skicka ditt intyg till sakert@grona.org, bifoga kontaktuppgifter så kommer du få svar om du är en av de 40. Därefter bestäms en tidpunkt som kan passa för besöket.