Managementprogram för de gröna näringarna (MPG)

Foto: Handelshögskolan

De gröna näringarna är under snabb utveckling i Sverige. En betydande andel av all odlad mark står inför generationsskiften, stora investeringar i förvärv, infrastruktur, ny teknologi och maskiner. Det finns en nationell livsmedelsstrategi som tar sikte på att stärka de gröna näringarnas konkurrenskraft internationellt och trygga vår nationella livsmedelsförsörjning.

I denna kontext har MPG-programmet bland annat två syften. Att företagsledare inom målgruppen ägare och driftsledare inom lantbruk, frukt, bär -och grönsaksodling samt skog har tillgång till ett skräddarsytt kunskapshöjande högre managementprogram för att bli tryggare i sitt ledarskap och affärsmannaskap samt lägga grunden till ett levande nätverk mellan företagare i det gröna näringslivet. Med denna målsättning stärker vi företagande och konkurrenskraften inom näringen totalt sett.

Framgångsfaktorer

Framgångsfaktorerna med programmet är sammansättningen av deltagare som kommer in med enormt mycket kunskaper och erfarenheter. Gruppen är diversifierad i ålder och kön från norr till söder med det gemensamma att de driver företag inom lantbruk, skog och frukt- och grönsaksodling. Interaktiva föreläsningar av några av Sverige främsta föreläsare från Handelshögskolan och näringslivet varvas med fördjupat arbete i mindre grupper. Aktiv närvaro och ömsesidigt lärande mellan deltagare och föreläsare är den pedagogiska utgångspunkten. En annan viktig framgångsfaktor är att vi har konsortium av starka aktörer inom näringens ekosystem som står bakom och sponsrar programmet. 

Erfarenheter

Efter två årskullar har vi drygt 45 företagsledare som har genomgått managementprogrammet. Vår erfarenhet är att deltagargrupperna utvecklar mycket starka relationer med varandra, utbyter erfarenheter och perspektiv. Våra lärogrupper tenderar att hålla samman efter utbildningen och fortsätter coacha varandra i respektive företags utvecklingsresa. Av utvärderingarna kan vi också utläsa att våra deltagare ligger på en ovanligt hög nivå vilket är ett kvitto på att programinnehåll, läroprocesser och format fungerar väl.

Vem i vår verksamhet är MPG relevant för?

Om du är ägare, driftsledare eller ansvarig för ett affärsområde inom gårdsverksamhet, frukt-, bär- eller grönsaksodling eller skog och önskar kompetensutveckla dig inom företagsledning, affärsmannaskap och ditt personliga ledarskap, samt utveckla ditt yrkesnätverk, då är det här programmet för dig.

Om ni står inför ett generationsskifte eller just genomfört ett, då är detta en investering i driftverksamheten för en hel generationsfas. Du får lära dig att utveckla din affärsstrategi, fördjupa din förståelse för de ekonomiska sambanden av de beslut ni fattar och vilka konsekvenser de får för er balansräkning, resultaträkning och ert kassaflöde. Vidare får du nya verktyg och erfarenheter med dig av att motivera och leda dina medarbetare och få dem med på en förändringsresa. Efter programmet kommer du ha dryga 20-talet kollegor och rådgivare att kunna bolla idéer med som både kan addera perspektiv inför dina beslut samt skapa förutsättningar för nya innovativa idéer.

Bakgrund

Handelshögskolan i Stockholm har drygt 50 års erfarenhet av att utveckla företagsledare, chefer och entreprenörer på olika nivåer inom näringslivet, offentlig sektor och idéburna organisationer. Vårt uppdrag på Handelshögskolan är att med forskning och undervisning i världsklass bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige som borgar för en hög levnadsstandard och stabil samhällsutveckling. Det gäller offentligt, privat och civilsamhälle.

En viktig del i detta ligger i att framtidssäkra företags- och verksamhetsledare så att de är rustade med kunskaper och förmågor att anpassa sig till den snabba samhällsutvecklingen innefattande så väl globala trender som nya förutsättningar lokalt där man verkar. Med utgångspunkt i HHS mångåriga erfarenhet av att sätta samman ledarskapsprogram som omfattar ledarskap, affär, strategi och styrning har vi skddarsytt ett program för målgruppen företagsledare inom de gröna näringarna.

Har du frågor om utbildningen?
Ola Ejlertsson
Client Director Custom Programs på Handelshögskolan

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta del av branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen.
Saknar du ett webbkonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett webbkonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angivien e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.