NYHET

Stark framtidstro under årsstämman

De gröna näringarna är gamla, men moderna, med en stark framtidstro och vind i seglen. Så går det möjligen att sammanfatta årsstämman i en mening.

11 april 2019
Foto:

På förmiddagen var det årsmöte för sektionerna och stämma för hela Gröna arbetsgivare. Hela eftermiddagen ägnades åt temat "De gröna arbetsgivarnas framtid."

Moderatorn Susanna Popova passade bollen till Markus Uvell, Anna Kinberg Batra och Jan-Olof Jacke, som alla pratade om industrins framtid med olika angreppssätt. Den som något stack ut var överste Anna Siverstig som pratade om sommarens insatser när stora delar av Sverige brann.

Dagen avslutades med traditionsenlig middag på Operaterassen.

Under stämman valdes den nya styrelsen. Deltagarna gick helt på valberedningens förslag och den nya styrelsen ser ut som nedan.

Omval

Mats Sandgren, ordförande
Annika Bergman, vice orförande
Roger Carlsson
Göran Brynell
Karin Nordén
Kenneth Lundin
Pelle Sättare

Nyval

Karin Ronander