NYHET

Nya varsel drabbar hamnarna

Hamnarbetarförbundet trappar upp konflikten med nya varsel. Sveriges Hamnar svarar med spegel- och konsekvenslockout.

28 januari 2019
Göteborgs hamn
Foto: Pressbild Göteborgs hamn

Sveriges Hamnar svarar med spegel- och konsekvenslockoutden 14 januari mottagit drygt 57 olika varsel om stridsåtgärder från Hamnarbetarförbundet som därutöver förvarnat om att Sveriges Hamnar kommer varslas om åtskilliga ytterligare stridsåtgärder framöver.

Med anledning av ovanstående varslar Sveriges Hamnar om spegel- och konsekvenslockout omfattande samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet och dess avdelningar vid de tidpunkter, den omfattning och de arbetsställen som framgår av sammanställningen nedan. Syftet med åtgärderna är att förmå motparten att upphöra med sina stridsåtgärder.

Spegel- och konsekvenslockout innebär att berörda medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet är utestängda från arbete utan lön samt är förbjudna att uppehålla sig på mark eller i byggnader som tillhör arbetsgivaren.

Hamnarbetarförbundets nya varsel omfattar strejker och träder i kraft onsdagen den 6 februari.

Mer om hamnkonflikten

Till höger kan du ladda ner en sammanställning de varsel som har lagts.
Läs mer om hamnkonflikten på Transportföretagens webbplats och Arbetsmarknadsnytt.