NYHET

Värdefull feedback i Grönas medlemsundersökning

I november genomförde vi vår medlemsundersökning, tack till alla er som deltog och gav oss värdefull feedback.

13 december 2019
Foto: Juliana Fälldin

Ni ger oss ett gott betyg och vi ser en generellt hög lägstanivå i undersökningens betygsfrågor. Det finns lite variationer mellan de olika delbranscherna, och vi kommer att jobba vidare med detta internt och i respektive sektion.

Ni beskriver oss på Gröna arbetsgivare som kompetenta, trygga, engagerade, hjälpsamma och tillgängliga. Vi är glada att få det omdömet och att just de orden kopplas ihop med oss, eftersom de rimmar bra med våra värdeord - nära, användbara och framåt. Värdeorden satte vi i samband med vårt namnbyte och varumärkesarbete 2018, och de är vår ledstjärna i det dagliga arbetet.

Lönebildning och lönesättning samt att skapa kompetensförsörjning till branschen är de områden ni anser som viktigast för Gröna arbetsgivare att arbeta med. Det är naturligt eftersom det är våra kärnområden, men alltid bra att få den avstämningen med er medlemsföretag.

Mest värdeskapande för det enskilda företaget är rådgivning i arbetsrätt och kollektivavtal, konkurrenskraftiga kollektivavtal samt rådgivning och stöd i arbetsmiljöfrågor, när ni medlemmar får välja.

– Att rådgivningen är otroligt värdefull för våra medlemsföretag vet vi och här satsar vi på att öka vår närvaro ytterligare genom en chat-funktion på webben som startar i januari, säger Lena-Liisa Tengblad.
– Konkurrenskraftiga kollektivavtal är väldigt viktigt och centralt för våra medlemsföretag. Vi arbetar också med att ta fram och träffa kollektivavtal för alla delbranscher som har behov av avtal som speglar deras verksamhet, och där är vi unika som arbetsgivarorganisation, fortsätter Lena-Liisa.

Stöd i arbetsmiljöfrågor är också ett viktigt, vilket framkom av undersökning, och det är ett högt prioriterat område för oss. Utöver arbetsmiljöutvecklarna som vi vet är uppskattad, satsar vi på att fortsatt hålla en hög egen kompetens inom området

Vi kommer att använda er feedback för att öka medlemsnyttan. Av medlemsenkäten framgår vidare att ni är nöjda med vårt bemötande och vår återkoppling, något vi fortsatt kommer att fästa hög vikt vid, för att säkra upp att den höga nivån bibehålls.

Som tack för hjälpen kommer alla som var med och svarade på frågorna att delta i en utlottning av biobiljetter under december.

Syfte

Syftet med undersökningen är att få ett underlag för att kunna förbättra servicen
för medlemsföretagen och på så sätt öka medlemsnyttan.

Tid

Undersökningen genomfördes mellan den22 oktober och 10 november 2019. Tre påminnelser skickades ut under fältperioden.

Insamlingsmetod:

Undersökningen distribuerades via mejlutskick.

Deltagande

633 av 3 685 medarbetare deltog –
svarsfrekvens 17%