NYHET

Gröna arbetsgivare tackar ja till Opo:s skiss

Gröna arbetsgivare har – precis som övriga arbetsgivarparter inom industrin – bestämt sig för att tacka ja till den skiss från Opo som innehåller förslag på ett treårigt avtal för parterna inom industrin.

10 mars 2020
Foto: Juliana Fälldin

– Långsiktighet i ett nytt avtal är viktigt. Det ger möjlighet att kunna planera långsiktigt och därför är vi positiva till ett treårigt avtal. Det ska dock påpekas att det finns orosmoment som kan göra att vi omvärderar avtalets längd. Självklart beror det på lönenivån men även utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det kan få för ekonomin. Samtidigt pågår pensionsförhandlingarna med LO. Hur utfallet blir där kan också påverka vilken längd avtalet till slut blir, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

Den 25 mars kommer industrins parter att få en hemställan med förslag på löneökningsnivå och avtalsperiodens längd som parterna ska tacka ja eller nej till. Därefter inleds slutförhandlingarna. Den 30 mars kommer en slutlig hemställan som Gröna arbetsgivare ska lämna svar på den 31 mars.

Den 31 mars löper även gällande kollektivavtal ut.