NYHET

Opo-månaden inleds

Nu när kollektivavtalsförhandlingarna inom industrin går in i sitt slutskede träder de opartiska ordförandena (Opo;s) in för att leda förhandlingarna den sista månaden. De opartiska ordförandena för Gröna arbetsgivare, skogssektionen är Karl-Olov Stenqvist, tidigare förhandlingschef inom Teknikföretagen, och Lars-Anders Häggström, tidigare förbundsordförande inom Handelsanställdas förbund.

3 mars 2020
Foto:

Från det att förhandlingarna startade i början av januari fram till månadsskiftet har Gröna arbetsgivares förhandlare och de fackliga motparterna förhandlat avtalskraven med varandra utan inblandning utifrån, men nu i slutmånanden är det dags för Opo att leda. För opos:arna brukar det handla om att komma med förslag på längd och löneökningar utifrån parternas krav.

Deras förslag på en avtalslösning kallas för hemställan. När hemställan kommer får parterna ta ställning till om det är en lösning man kan gå med på. Godkänns den inte tar Opos:arna fram ytterligare ett förslag, en slutgiltig hemställan, som parterna inom industrin har att anta eller förkasta i sin helhet. Senast den 31 mars ska ett avtal vara klart.

– De opartiska ordförandena har en viktig funktion i industriavtalet. Det är rutinerade förhandlare som kan avtalen och som kan se på saker med andra ögon än parterna, säger förhandlingschef Örjan Lenárd.