NYHET

Reformer för 100 miljarder i regeringens budgetproposition

Måndagen den 21 september presenterade Magdalena Andersson (S) budgetpropositionen för 2021 som bygger på januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Budgeten beskrivs som historiskt stor med drygt 100 miljarder som satsas på reformer.

21 september 2020
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Magdalena Andersson inledde redovisningen med meningen "jobben, jobben, jobben", och menar att det är en återstartsbudget för att rädda företag och jobb i Sverige. Nedan följer ett urval av de satsningar som rör arbetsmarknad, kompetensförsörjning och de gröna näringarna.

Budgetens storlek beror på corona-pandemins effekter på samhället, ekonomin och arbetsmarknaden och regeringen föreslår en tillfällig expansiv finanspolitik för att stödja återhämtningen. Genom en grön ekonomisk återstart ska takten öka inom klimatomställningen samtidigt som det ökar sysselsättningen. Det finns även ett fokus på offentliga investeringar och offentlig konsumtion för att öka sysselsättningen. Under nästa år satsar regeringen 11 miljarder kronor på en så kallad arbetslinje med förlängning av den höjda a-kassan, fler utbildningsplatser för vidareutbildning, stöd till arbetssökande och permitterade samt Arbetsförmedlingen. Exempelvis kan arbetsgivare med korttidsarbete få ersättning upp till 60 procent för kompetensinsatser och utbildning av sin personal.

Regeringen ger medel till 55 000 fler utbildningsplatser på högskola, yrkeshögskola och yrkesvux till nästa år, jämfört med våren 2020.

Den gröna återstarten är en satsning för att skapa jobb samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Den innefattar en klimatsmart industriomställning, introducering av gröna kreditgarantier för att företag ska lägga investeringar i Sverige. Privatpersoner ska kunna göra avdrag för installation av solceller. Genom att stödja återställning av våtmarker vill regeringen bidra till negativa utsläpp. Bredbandsutbyggnaden i landet får ytterligare en satsning. I den gröna återstarten finns även satsning på bevarandet av biologisk mångfald genom skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder samt ytterligare medel till skydd av natur. Den gröna skatteväxlingen som kom genom Januariavtalet fortsätter och även biogasstödet förlängs.

Regeringen föreslår 5,2 miljarder 2021 och 2022 i Landsbygdsprogrammet för att minska klyftan mellan stad och land och för att få tillväxt i hela landet. Detta är under övergångsperioden till EU:s nya jordbrukspolitik träder i kraft. Satsningar på tidigare nämnda bredbandsutbyggnad, ökat vägunderhåll, stöd till besöksnäringen och medel till glesbygdskommuners näringsliv samt forskning och innovation ska bidra till regeringens vision att hela landet ska växa. Inom skogen ska medel avsättas för att övervaka, förebygga och bekämpa skogsskador.

Regeringen lämnade även förslag på ändringar av budget för 2020 som inkluderade 5,5 miljarder till kommunerna med anledning av corona, samt 0,7 miljarder till landsbygdsprogrammet.

Nu väntar riksdagsbehandling av budgetförslaget.