NYHET

Regeringsförslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga och första anställda

Regeringen har lagt förslag på sänkta arbetsgivaravgifter för unga mellan 19-23 år och vill permanenta och utöka den sänkning av arbetsgivaravgiften som enmansföretag får när man gör en första anställning.

29 september 2020
Foto: Fredrik Persson

Förslag om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Regeringen har presenterat ett förslag på tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år. Det skulle innebära att endast ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga avgifterna ska betalas på ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad.

Förslaget är nu på remiss och föreslås att träda ikraft den 1 april 2021 och tillämpas fram till den 31 mars 2023.
Läs mer

Nedsättning av arbetsgivaravgift för den första anställda görs permanenta

Möjligheten att för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs infördes 2017. Nedsättningen var tillfällig och ska upphöra vid utgången av 2021, men regeringen föreslår nu att möjligheten till nedsättning inte upphör utan att bestämmelserna görs permanenta.

Regeringen förslår även att nedsättningen tillfälligt ska utökas att gälla även för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd som anställer ytterligare en.

Den tillfälligt utvidgade nedsättningen föreslås gälla under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022.
Läs mer