NYHET

Så fungerar de förlängda avtalen

Parterna inom Industriavtalet har den 20 mars 2020 svarat på den hemställan vi mottog från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet. Parterna har i enlighet med hemställan enats om att ajournera förhandlingarna och att förlänga kollektivavtalens giltighetstid inom industrin till den 31 oktober 2020.

23 mars 2020
Foto: Unsplash

Förhandlingarna återupptas den 1 oktober 2020. De kollektivavtal som skulle löpt ut den 31 mars förlängs till att gälla fram till och med den 31 oktober 2020.

Förlängningen innebär att avtalen med GS-facket och tjänstemannaorganisationerna förlängs att gälla i nuvarande form fram till och med den 31 oktober. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.

Tryckta eller på webben publicerade kollektivavtal enligt ovan för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 kommer inte att ersättas utan gäller fortsatt i befintlig form.

Vi har tagit kontakt med fackförbunden för övriga avtalsområden inom Gröna arbetsgivare i syfte att åstadkomma motsvarande förlängning.