NYHET - ARBETSMILJÖ

Uppdatering kring undantag gällande pannor

Trots upprepade påstötningar mot Arbetsmiljöverket har inga besked kommit gällande den begäran om ändring av föreskrifterna för pannor som vi skickat in.

6 november 2020
Foto:

Vi har också förstått att Arbetsmiljöverket har hårt tryck gällande ansökningar om undantag från kraven kring certifiering av pannoperatörer som börjar gälla 1 december. Det är flera branscher som uppmärksammat kraven och som nu försöker få igenom dispensansökningar. Gröna arbetsgivare tar gärna del av information från medlemsföretag som fått svar från myndigheten, oavsett om man fått ansökan beviljad eller fått avslag (maila till: camilla.backlund@grona.org).

Vi har även haft kontakt med Arbetsmiljöverket kring det dokument med frågeställningar som gått ut som en standardrespons på dessa dispensansökningar. Dokumentet med frågeställningar skickas tillsammans med en uppmaning från myndigheten att svara efter bästa förmåga. Det underlag vi tagit fram gällande ansökan om undantag avser dock just de kunskapskrav som Arbetsmiljöverkets dokument frågar efter, trots det har vi valt att göra ytterligare en uppdatering av underlaget där hänvisningen till kunskap utifrån bilaga 2 i nya föreskrifterna blir tydligare samt en extra rad för underskrift av skyddsombud (om sådan finns).

För arbetsgivare som redan skickat in en ansöka och nu behöver svara på myndighetens frågeställningar så råder vi till att hänvisa till att man har kunskaper enligt bilaga 2 för just sin panna och att dispensansökan i övrig avser just kunskapskraven i bilaga 2.

Observera att pannan är godkänd för drift så länge intyget från senaste kontroll/besiktning gäller, vilket i praktiken innebär att kravet på certifierad pannoperatör först kommer att kontrolleras och bedömas vid nästkommande kontroll/besiktning, trots att det formella lagkravet börjar gälla 1 december.

Vi vet att många oroar sig för det här och Gröna arbetsgivare fortsätter bevaka och trycka på i frågan samt hoppas på positiv och snar respons från Arbetsmiljöverket.

Länk till underlag för ansökan samt mer info kring vilka pannor som omfattas