NYHET - LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Lönerevisionsdatum för Gröna arbetsgivares kollektivavtal

Samtliga kollektivavtal, med undantaget Lantbrukstjänstemannaavtalet, är färdigförhandlade. I tabellen ser du från vilket datum de nya avtalen gäller, samt datum för lönerevision.

13 januari 2021
Foto: Unsplash

Lantbrukstjänstemannaavtalet löper ut den 28 februari 2021 och det nya avtalet förhandlas med start i januari 2021.

 

Avtalsnamn Motpart Gäller från Lönerevisionsdatum
Skogsavtalet GS-facket 2020-11-01 2020-11-01
2022-04-01
Virkesmätnings-
avtalet
GS-facket
Unionen
2020-11-01 2020-11-01
2022-04-01
Tjänstemanna-
avtal
Skogsbruk
Unionen
Naturvetarna
Sveriges
Ingenjörer
Ledarna
2020-11-01
(För Ledarna
gäller dock
avtalet tills
vidare)
2020-11-01
2022-04-01
(För Ledarna gäller
dock att löne-
översyn ska ske
minst en gång
per år.
Innebärande att
löneöversynen
kan behöva göras
innan 2020-11-01
och innan 
2022-04-01.)

Trädgårds-
anläggnings-
avtalet
Kommunal 2020-12-01 2020-12-01
2022-05-01
Golfavtalet Kommunal 2020-12-01 2020-12-01
2022-05-01
Trädgårds-
odlings-
avtalet
Kommunal 2021-01-01 2021-01-01
2022-06-01

Kollektivavtal
Lantbruk,
Djurpark och
Vattenbruk

(tidigare
Ramavtal
Jordbruk
med bilagor)

Kommunal 2021-01-01 2021-02-01
(dock 2021-04-01
för bär och friland)
2022-07-01 (dock
2022-09-01 för bär
och friland)

(Obs! Det nya
avtalet 
gäller ifrån den
1 januari 2020.
Lönerevisionen
görs dock först
ifrån den 
1 februari.)
Avtal för
sällskapsdjur
Kommunal 2021-01-01

2021-02-01
2022-07-01
(Obs! Det nya
avtalet gäller ifrån
den 1 januari 2021.
Första lönerevisionen
görs dock först ifrån
den 1 februari 2021.)

Djurssjukvård-
avtalet
Kommunal 2021-01-01 2021-02-01
2022-07-01
(Obs! Det nya
avtalet gäller ifrån
den 1 januari 2021.
Första lönerevisionen
görs dock först ifrån
den 1 februari 2021.)
Tjänstemannaavtal
Trädgårdsodling/
Trädgårdsanläggning
Unionen
Naturvetarna
2021-01-01 2021-01-01
2022-06-01
Tjänstemanna-
avtal
Husdjursföreningar/
Hushållningssällskap
Unionen
Naturvetarna
SVF
Ledarna
2021-01-01
(För Ledarna
gäller dock
avtalet tills
vidare)
2021-01-01
2022-06-01
(För Ledarna gäller
dock att löne-
översyn ska ske
minst en gång
per år.
Innebärande att
löneöversynen
kan behöva göras
innan 2021-01-01
och innan
2022-06-01.)
Tjänstemannaavtal
Golf
Unionen 2021-01-01 2021-01-01
2022-06-01
Tjänstemanna-avtal
Jordbruksrelaterade
företag
Unionen
Naturvetarna
2021-01-01 2021-01-01
2022-06-01
Tjänstemanna-
avtalet 
Djursjukvård/
Djurparker
Unionen
SVF
2021-01-01 2021-01-01
2022-06-01
Ledaravtalet
Trädgårdsodling,
Trädgårds-
anläggning,
Golf
Ledarna Tillsvidare 2021-01-01
2022-06-01
(För Ledarna gäller
dock att löne-
översyn ska ske
minst en gång
per år.
Innebärande att
löneöversynen
kan behöva göras
innan 2021-01-01
och innan
2022-06-01.)
Lantbruks-
tjänstemannaavtalet
Unionen
(fd SLF)
Förhandlas
under januari.
 
Biträdande förhandlingschef