NYHET - ANSTÄLLNING, LÖN OCH ERSÄTTNINGAR & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Regeringsbeslut: Försörjningskravet höjs från den 1 november

Regeringen har nu beslutat att den föreslagna höjningen av försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare kommer att träda i kraft den 1 november 2023. Det nya kravet innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen i Sverige.

29 september 2023
Foto: Fredrik Persson

– Det är olyckligt att regeringen väljer att gå vidare med försörjningskravet och på så sätt ytterligare försvårar för företag som redan idag har svårt att rekrytera kompetens. Vi hoppas att vi inom de närmsta dagarna kommer att få mer information om hur försörjningskravet ska hanteras ute på företagen, säger Emma Terander, chef för arbetsmarknad på Gröna arbetsgivare.

Syftet med höjningen är att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen till arbeten som regeringen menar i stället kan utföras av personer som redan bor i Sverige. Ett annat syfte är att bekämpa fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring, enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Förslagen berör inte arbetskraftsinvandrare från EU. Inte heller säsongsanställda från tredje land som kommer hit enligt säsongsanställningsdirektivet berörs.