NYHET - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Sänkt kostnad för Avtalspension SAF-LO under 2021

Precis som föregående år får arbetsgivarna även under 2021 en rabatt på premien (priset) för arbetarnas tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. Vad gäller intjänande till Avtalspension SAF-LO har Svenskt Näringsliv och LO träffat en överenskommelse om att successivt sänka åldern för från dagens 25 år till 22 år. Sänkningen av intjänandeåldern görs stegvis.

12 mars 2021
Foto:

Arbetsgivarna betalar 4,3 procent på de delar av arbetarnas lön som ligger under 7,5 inkomstbasbelopp, men 4,5 procent kommer att föras över till den anställdes pensionsförvaltare. Mellanskillnaden tas från ett överskott i kapitalet för en äldre pensionslösning (STP). Sänkningen gäller även inbetalningar till Avtalspension SAF-LO i Företagares egen försäkring.

Sänkningen av priset för Avtalspension SAF-LO gäller från den 1 januari 2021 och genomförs retroaktivt under våren. Beslutet om prissänkningen har tagits av Svenskt Näringsliv och LO.

Sedan tidigare är det beslutat att premierna för Avtalsgruppsjukförsäkring AGS, Föräldrapenningtillägg, FPT, och Premiebefrielseförsäkringen i Avtalspension SAF-LO ska vara noll procent för 2021.

Intjänandeåldern kommande år är:

2021: 24 till 65 år
2022: 23 till 65 år
2023: 22 till 65 år

Från den 1 januari 2021 ska alltså arbetare som är 24 år räknas med i lönesumman som är underlag för beräkning av premien som arbetsgivaren betalar till Avtalspension SAF-LO. För att den preliminära fakturan ska vara korrekt under 2021, kan arbetsgivare som har anställda som är eller fyller 24 år under året behöva uppdatera de preliminära lönerna hos Fora. Detta görs på Mina sidor i tjänsten Preliminära löner. Bortse då från att texten vid inmatningsfältet ännu inte är uppdaterad från 25 år till 24 år.

Nyanställda 24-åringar kan ännu inte rapporteras in på Mina sidor på Foras webbplats, det blir möjligt senare i vår.

Läs mer om Fora ur ett företagarperspektiv.