NYHET - AVTAL 2023

Feltänkt att kräva högre löneökningstakt samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur

Facken inom industrin missbedömer företagens utrymme för ökade lönekostnader när de med 4,4 procent kräver högre löneökningar än någonsin tidigare. Ska vi snabbt kunna ta oss tillbaka till en situation med välmående företag och ökande reallöner måste denna lönerörelse bli mycket återhållsam säger förhandlingscheferna för Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä- och Möbelföretagen, TMF, i en gemensam kommentar till Facken inom industrins avtalskrav.

31 oktober 2022
Örjan Lenárd, förhandlingschef Gröna Arbetsgivare, och Anna Freij, förhandlingschef, Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen.
Foto: Juliana Fälldin

– Med ytterligare kostnadsökningar riskerar vi att få äta mer importerad mat trots att det finns en stor efterfrågan på svenskproducerat. Vi har redan exempel på tomatodlare som stängt ner sin verksamhet på grund av kostnadsläget säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på Gröna arbetsgivare.

– Redan idag har vi hustillverkare som varslar om uppsägning på grund av höjda kostnader kombinerat med vikande efterfrågan. Och i den grafiska branschen ställer företag om till nattskift bara för att klara elkostnaderna, säger Anna Freij, förhandlingschef på Grafiska Företagen och TMF.

En avtalsrörelse handlar om att titta framåt – vilken löneökningstakt klarar företagen kommande period och som samtidigt stärker deras konkurrenskraft. Idag har finansminister Elisabeth Svantesson gått ut med bedömningen att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur nästa år. Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och TMF delar finansministerns bedömning, men vi delar inte Facken inom industrins bild av god lönsamhet hos våra företag.

Vi ser att Facken inom industrin lägger för stort fokus på att titta bakåt och jämföra senaste årets utveckling med de extremt tuffa pandemiåren.

– Vi ser att Facken inom industrin lägger för stort fokus på att titta bakåt och jämföra senaste årets utveckling med de extremt tuffa pandemiåren. Då är det lätt att förledas tro att vi har haft en mer positiv utveckling i år än vi egentligen haft, säger Anna Freij och Örjan Lenárd.

Förutom högre löneökningstakt kräver facken också en låglönesatsning vilket är problematiskt ur två perspektiv. Dels bidrar det till att öka företagens lönekostnader generellt, dels höjs trösklarna för de som idag vill in på arbetsmarknaden. En sådan kostnadsökningen skulle innebära att personer som idag har ett jobb riskerar att förlora detta och att dörren till arbetsmarknaden stängs för många av de som inte har något arbete idag.

För våra relativt små men viktiga branscher är de direkta resultaten av kommande avtalsrörelse i form av till exempel lönekostnader livsviktiga. Majoriteten av våra företag är mindre arbetsgivare med begränsade ekonomiska muskler att hantera ökade kostnader och minskad efterfrågan.

Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä- och Möbelföretagen företräder 5 000 företag med drygt 70 000 anställda i branscher som förser Sverige med till exempel förpackningar, livsmedel, skogsråvara, hus och möbler. Förutom att klara den hårda konkurrensen kämpar dessa branscher med att upprätthålla sin lönsamhet till följd av ökade kostnader och försämrade ekonomiska utsikter.