REPORTAGE - GRÖNA NÄRINGAR

Agtira satsar på högteknologisk härodling

Hos medlemsföretaget Agtira möter ny avancerad teknik ett gammalt akvaponiskt odlingssätt där fisk- och växtodling fungerar i ett symbiotiskt kretslopp. Med sina växthus i urbana miljöer vill företaget förse människor med färsk närodlad mat året runt.

21 juni 2023
Bild på Dumitru Mititelu, driftschef, och Berit Fryklund, kommunikationschef på Agtira, i växthus.
Dumitru Mititelu, driftschef, och Berit Fryklund, kommunikationschef på Agtira. Foto: Anna Levin

Akvaponi är inget nytt odlingssätt, men ingen har tidigare kombinerat det med avancerad teknik för storskalig odling i stadsmiljöer. Utan upptrampade stigar och andra företag att snegla på får Agtira uppfinna, utveckla och testa sig fram. Att odla i växthus på en parkeringsplats i anslutning till en matbutik är de först i världen med.

– Med grönsaker och fisk som odlats precis intill eller till och med inne i matbutiken är det inte bara närodlat, det är härodlat, säger Berit Fryklund, kommunikationschef på Agtira.

Förtaget grundades 1996 men startade produktion i stor skala 2017 i Härnösand, där huvudkontoret finns tillsammans med 12 000 kvadratmeter växthus och ett fiskhus. Akvaponisystemet fungerar så att man från fiskbassängerna filtrerar bort avföring och foderrester, som leds till växthuset och blir näring till växterna. Överflödigt vatten filtreras genom sand och förs sedan tillbaka till fiskbassängerna.

Växtodlingen sker utan jord i patenterade biobäddar av stenullsmatta och pimpsten. Bakterier, alger och fukt samlas i den porösa pimpstenen och göder odlingarna. Bortgallrade blad tas om hand, mals och torkas och används för gödsling. Allt vattenöverskott återanvänds.

Vi använder 95 procent mindre vatten jämfört med planteringar i Spanien.

– Det är en konkurrensfördel mot odlingar i södra Europa, där det ofta måste införas vattenranson. Vi använder 95 procent mindre vatten jämfört med planteringar i Spanien. Allt spillvatten fångas upp och återanvänds, berättar driftschef Dumitru Mititelu.

Fisken odlas från isländsk laxrom. 14 månader efter att rommen kläcks kommer fisken från och med nästa sommar att kunna levereras till ett nytt fiskhus vid Ica Maxi Östersund. Där växer de under 12 månader tills de väger 4 kilo och kan slaktas och säljas i butiken. Fiskodlingarna övervakas precis som växtodlingarna med hjälp av avancerad teknik.

– Fiskarnas välmående är viktigt och vi följer bland annat hur de reagerar på stress. Vi arbetar också med att utveckla fodret, exempelvis har vi testat att odla fram fluglarver på bladresterna från växthuset, berättar Torleif Andersson som ansvarar för fiskhuset.

Torleif Andersson, fiskhusansvarig på Agtira.

Farming as a service

I Härnösand odlas gurka, 33 000 plantor i tre växthus. Rekordskörden är 148 000 gurkor på en vecka. I varje växthus finns sensorer som känner av temperatur, ljus och luftfuktighet. Det egenutvecklade tekniska systemet PICS ser till att förhållandena är optimala för växterna. Det AI-baserade systemet är självlärande och förfinas därmed över tid.

Sedan 2022 driver Agtira världens första odlingar av gurka inne i butik på Ica Maxi Sundsvall och Ica Maxi Skellefteå, och på parkeringen till Ica Maxi Östersund finns ett 1 200 kvadratmeter stort växthus med akvaponisk odling av gurka, tomat och örter som säljs direkt i butiken. Även laxen kommer att börja säljas i butiken framöver.

– Leveranserna kapas, butiken får färsk ”härodlad” gurka varje dag året om. De har sagt upp gurkleveranserna från Spanien. En annan fördel är smaken, som är densamma i januari som i juli. Kunderna uppskattar det. Vi behöver inga skyltar, växthuset gör reklam för sig självt, säger Berit Fryklund om växthuset i Östersund.

Fler etableringar är på gång. Nästa år ska Agtira bygga 3 000 kvadratmeter växthus på parkeringen till Sveriges största Icabutik i Haninge utanför Stockholm. Alla mätvärden i växthusen kan avläsas och kontrolleras på distans från Härnösand.

– Vårt koncept är ”farming as a service”. Vi vill teckna långa avtal, där vi lovar kunden att leverera en viss mängd grönsaker och örter per år, och bygger så mycket som behövs för det. Vi står för personal, planterar, driftar och packar, fortsätter Berit.

Framtidens odling

Bland företagets 35 anställda – ingenjörer, agronomer och personal i växt- och fiskhusen – finns elva olika nationaliteter representerade. Det har blivit lite av en grej och är något man gillar på företaget. Dessutom är det svårt att hitta svenskar som vill jobba i växthusen. Både Berit och Dumitru, som själv kommer från Rumänien, är måna om att skapa en kultur där alla trivs.

– Regeln är att alla ska prata svenska och vi har tidigare tagit hit svensklärare, berättar Berit.

Kompetensförsörjningen är en utmaning, det är svårt att hitta personal. En ljusning är tre nya YH-utbildningar som i år startas i Härnösand, bland annat till akvaponiingenjör och stadsodlare – utbildningar som kommit till efter dialog med kommunen. Företaget har också en egen Agtira Academy som utbildar anställda i odling och ledarskap, med syftet att de ska kunna arbeta på olika anläggningar i landet.

Eftersom Agtira tidigare saknade egen HR-kompetens har hjälpen från Gröna arbetsgivare i personalfrågor varit värdefull, tycker Berit, som också uppskattar de mallar som finns på hemsidan.

Agtiras vision är att sprida urban odling och livsmedelsproduktion. Även om en utmaning är ovanan hos kunderna att teckna de långa avtal som Agtira behöver ha, och att det är kapitalkrävande att bygga växthusen så är Berit Fryklund övertygad om att detta är en framtidsbransch.

Med klimatförändringar, vattenbrist och begränsade ytor är detta framtidens odling.

– Intresset för urban odling och att öka självförsörjningsgraden växer. Med klimatförändringar, vattenbrist och begränsade ytor är detta framtidens odling.

Agtira

Food tech-företag som levererar odlingssystem för grönsaker och fisk i urbana miljöer. Vertikalodling, inomhusodling, akvaponi och urban farming. Kombinerar odlingsmetoder med artificiell intelligens, machine learning och smarta system för livsmedelsproduktion som är hållbar, yteffektiv, klimatsmart och lönsam.

Antal anställda: 35

Omsättning: 25,5 miljoner kronor 2022