REPORTAGE - GRÖNA NÄRINGAR

”Personalbristen är en stor fråga för vår bransch”

Veterinären Marjaana Alaviuhkola har i 27 år drivit Hallands Djursjukhus, som under den tiden vuxit rejält. Efterfrågan på veterinärvård är stor och klinikerna har svårt att hitta tillräckligt med personal. Samtidigt har arbetsgivarrollen blivit mer komplex, och där har medlemskapet i Gröna arbetsgivare varit en hjälp, tycker hon.

27 oktober 2023
Marjaana Alaviuhkola, vd för Hallands Djursjukhus.
Marjaana Alaviuhkola, vd för Hallands Djursjukhus. Foto: Anders Andersson

Så sent som på 1970-talet var veterinärer som jobbade på klinik inte vanligt. Då fanns det bara distriktsveterinärer som tog hand om lantbrukets djur, menar Marjaana Alaviuhkola, som är vd för Hallands Djursjukhus och veterinär specialiserad på hästortopedi.

– Om en hund blev sjuk för 40 år sedan kallade man på en jägare. På 1960- och 1970-talen kunde man bara ge djur enklare mediciner. Idag kan man i princip göra allt på djur som man kan göra med människor, till exempel skikt- och magnetröntgen, avancerad kirurgi och ledbyten, säger hon.

Marjaana har alltid varit intresserad av hästar, tog veterinärexamen 1985 och har parallellt med företagandet hela tiden även jobbat kliniskt.

– Min drivkraft har varit mitt hästintresse. Jag flyttade hit från Finland för att utvecklas i yrket, här fanns det fler hästar, och tiden har varit gynnsam.

Branschens expansion förklarar hon med att i takt med att Sverige och andra rika delar av världen fått högre levnadsstandard så tar man också hand om djuren bättre. Och ju yngre djurägarna är desto mer benägna är de att söka vård för sina djur, berättar hon.

Marjaana Alaviuhkola, vd för Hallands Djursjukhus.
Foto: Anders Andersson

De flesta veterinärkliniker ingår idag i två större koncerner med riskkapitalbolag i bakgrunden. Hallands Djursjukhus är ovanligt i sitt slag. Under den tid Marjaana Alaviuhkola har drivit veterinärkliniken har antalet medarbetare ökat från 18 till 160 på nio olika platser, mest i Halland. Företaget har vuxit organiskt och genom egna nyetableringar samt under de senaste tio–tolv åren även via förvärv. Huvudfokus har numera skiftat mot smådjur.

Den största utmaningen har enligt Marjaana varit att hänga med i företagets och branschens expansion. Rollen som arbetsgivare har blivit alltmer komplex, bland annat när det gäller reglering av arbetstider i en verksamhet som har jourberedskap. Medlemskapet i Gröna arbetsgivare har varit till stor nytta för företaget.

– Vi har genom åren fått hjälp med avtal, arbetstider och andra arbetsrättsliga frågor. Vi är ju veterinärer och har en annan typ av kompetens.

Hallands Djursjukhus

Driver nio veterinärkliniker för smådjur och häst i Halland, Småland, Västergötland och Värmland. I koncernen ingår också uthyrning av stallar och banor för travhästar och en mindre tränarrörelse.

Vd Marjaana Alaviuhkola är ägare tillsammans med sina tre vuxna barn. Sonen, Pekka Lähdekorpi, är ledamot i styrelsen för Gröna arbetsgivares djursjukvårdssektion.

Omsättning: 113 miljoner kronor 2022.