NYHET - AVTAL 2023

”Att leva som man lär är viktigt för trovärdigheten”

Hon är naturvetare i själ och hjärta och har ett stort engagemang för de gröna näringarna. Det egna miljösystemet för förbundet och personalen gillar hon – att leva som man lär är viktigt för att vara trovärdig, tycker Madeleine Warghusen, som sedan snart tre år tillbaka är Naturvetarnas förhandlingschef.

23 februari 2023
Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna.
Foto: Anna Levin

Djur och natur har alltid legat henne nära, uppvuxen på landet som hon är. Hon hade först tänkt bli veterinär, men tror att föräldrarnas bakgrund och yrken – pappa företagskonsult och mamma sjuksköterska – bidrog till att det blev en sorts kompromiss.

– Mitt intresse för att utveckla människor och verksamheter växte med åren. Men jag ville hålla mig inom de gröna näringarna. När jag hittade agronomutbildningen kändes den klockren.

Madeleine Warghusen växte delvis upp i Storbritannien men har också hunnit bo i Bryssel i ett par år, som medföljande till maken som arbetade där. Förhandlarbanan inledde hon på Jordbruksdepartementet, där hon förhandlade medlemskapet i EU.

Hon har också arbetat för en arbetarorganisation, närmare bestämt Gröna arbetsgivare, dåvarande SLA, och tycker inte att steget från arbetsgivarsidan till arbetstagarsidan är så stort.

– Vi har samma syn i mycket, produktivitet exempelvis. Vi skulle kunna göra mer tillsammans, inte minst kring frågor som rör attraktionskraft. Vi vill båda lyfta de gröna näringarna som arbetsplatser.

Madeleine tycker att hon har nytta av att ha varit på arbetsgivarsidan tidigare och därmed kan branschen från olika håll. Hon ser ett stort värde i att ha nära till andra perspektiv.

– I förhandlingar är det viktigt att ha förståelse för varandras utmaningar och att lyssna på varandra. Det är också viktigt att man är förberedd, strategisk, reflekterande och lösningsorienterad.

Viktiga näringar för grön omställning

Naturvetarnas medlemmar arbetar med att hitta lösningar på morgondagens utmaningar inom miljö-, klimat-, hållbarhets- och hälsofrågor. De gröna näringarna är en del av lösningen i en grön omställning, och inte minst kriget i Ukraina har gjort näringarnas roll otroligt viktig, menar Madeleine.

Hela samhället måste hjälpa till att säkerställa att de gröna näringarna utvecklas, som det är nu går det åt helt fel håll.

– Det är ett helt annat fokus på beredskap och livsmedelsförsörjning nu. Vi är nere på under 50 procents självförsörjning och är beroende av livsmedel utifrån, där har gröna näringar ett viktigt syfte att fylla. Vi i branschen har tänkt länge på de här frågorna, men hela samhället måste hjälpa till att säkerställa att de gröna näringarna utvecklas, som det är nu går det åt helt fel håll.

– Därför behöver vi bedriva påverkansarbete, för att visa på behovet av naturvetares kompetens.

Vad är utmärkande för Naturvetarnas medlemmar?

– De är högutbildade och jobbar med läkemedel, livsmedel, miljö, skog och i den digitala sektorn. Många är utländska forskare och doktorander, ofta med tidsbegränsade anställningar. Engelska förekommer ofta i vår rådgivning. Efterfrågan på naturvetare är enorm, vi är ett av förbunden med lägst arbetslöshet bland medlemmarna.

Att förhandla kollektivavtal i de oroliga tider som råder är en grannlaga uppgift, tycker Madeleine. Det är ett ansträngt läge för många medlemmar, som ligger på för att få upp nivån på märket.

– Det är en stor press på alla fackliga parter just nu. Men vi måste lära av historien, och det är viktigt att förklara varför vi inte vill dras med i en löne-inflations-spiral.

Hon tror på den svenska modellen och att det finns en vilja att värna den, men att den kan komma att prövas framöver.

– Numera är vi bättre på att hålla politiken ifrån oss. Det största hotet mot modellen kommer nog från EU, exempelvis är frågan om minimilöner oroväckande.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att det är meningsfullt. Våra medlemmar brinner för sakfrågorna. Att hjälpa dem och att utveckla de gröna näringarnas förutsättningar att växa i Sverige driver mig. Och så gillar jag problemlösning.

Hon har också ett personligt intresse för klimat och grön omställning, något hon delar med medarbetarna på förbundet.

– Vi har ett eget miljösystem för förbundet och personalen, som går ut på att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi lever som vi lär. Allt börjar med en själv om man vill förändra världen.

Madeleine Warghusen

Född i Eskilstuna. Delvis uppvuxen i Storbritannien. Agronom med inriktningen agronom-ekonom. Har arbetat på Statens jordbruksverk, Jordbruksdepartementet, dåvarande arbetsgivarorganisationen SLA (idag Gröna arbetsgivare), LRF och Ledarna. Varit på Naturvetarna i snart tre år. Förhandlingschef sedan juni 2020.

Gift och har två tonåringar. Rider dressyr. ”Det är det bästa sättet att koppla av, hästen kräver 100 procent av din uppmärksamhet”. Yogar och gillar att resa, exempelvis till systrarna i London och Spanien.

Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för Sveriges naturvetare och en av Gröna arbetsgivares fackliga motparter. Kollektivavtalen för skogsbruk omförhandlas just nu som en del av industriavtalet, medan de avtal som inte ingår i industriavtalet löper ut under våren och sommaren.