NYHET - AVTAL 2023

”Avtalsrörelsen lägger hinder i vägen för livet med ankor”

I Medlingsinstitutets uppdrag ligger ansvar för lönestatistik och medling i förhandlingar. Dessutom ska myndigheten verka för en fungerande lönebildning – en del av uppdraget som kan framstå som lite löst i kanten, medger generaldirektör Irene Wennemo, vars lite udda fritidsintresse krockar med årets avtalsrörelse.

22 mars 2023
Irene Wennemo
Foto: Anna Levin

– Som statlig myndighet ska vi inte lägga oss i lönebildningen, den är parternas. Men vi behöver träffa parterna och förstå vilken situation de är i, vilka frågor de har på bordet, vilka utmaningar som finns och var det kan uppstå fnurror på tråden.

Det gäller också att få både politiker och allmänhet att förstå hur partssystemet fungerar. Irene Wennemo beskriver myndigheten som en brygga mellan systemet och politiken, och framhåller att det är viktigt för både regeringen och samhällsekonomin att partssystemet fungerar bra. Hon gillar att vara ute och prata om både lönebildning och inflation.

– Min farfar var folkskollärare, kanske är det därifrån jag har fått min pedagogiska ambition. Att hålla föredrag om den svenska arbetsmarknadsmodellen och få folk att förstå samband och se sin roll i det större sammanhanget är väldigt roligt. Vi har ett unikt bra system som vi ska vara stolta över, med goda relationer mellan fack och arbetsgivare.

Erfarenheten en fördel

Irene Wennemo är doktor i sociologi och det var intresset för samhällsfrågor och siffror som fick henne att fastna för ämnet.

– Det var slumpens skördar som gjorde att det blev sociologi. Jag påbörjade en annan utbildning som hade inslag av sociologi, och kände då att det var mitt ämne. Mixen av samhällsvetenskap och statistik passade mig bra.

Hon har forskat kring välfärdspolitik och familjepolitik. Under flera år arbetade hon på LO, bland annat med lönebildningsfrågor och partssystemet, och hon har arbetat på Socialdepartementet och som statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet.

Det faktum att hon varit med länge och känner många tror Irene är en av hennes styrkor. Mycket i arbetet bygger på relationer och att hitta lösningar som är okej för alla parter, där ingen ska känna sig som förlorare. Det handlar om att bygga tillit.

– Det här är ett långdistanslopp, det är relationer som ska pågå under lång tid. Det är en fördel att ha historiken ända tillbaka till industriavtalets tillkomst. Det finns saker som inte är nedskrivna utan som bara finns i vissa människors huvuden, bland annat i mitt.

Det är hennes andra avtalsrörelse som generaldirektör för Medlingsinstitutet. Förra gången var det pandemi, nu är det skakigt på annat sätt med krig och inflation. Att vi har blivit vana vid reallönehöjningar och att det varit självklart att vi får det bättre och bättre gör situationen smärtsam, menar Irene.

– Det är ingen enkel sits för parterna, särskilt inte för facken. Deras instinkt är förstås att se till att deras medlemmar inte förlorar i köpkraft. Men skulle de försöka kompensera för inflationen skulle det leda till ytterligare prisökningar.

Lönebildningsmodellen är en väldig styrka.

– Min bild är att det råder en bred uppslutning och acceptans för märket. Här har industriavtalet verkligen levererat. Lönebildningsmodellen är en väldig styrka.

Avtalsrörelse och ankor

Myndighetens medlare har varit framgångsrika, framhåller Irene. Det var rekordfå varsel och inga strejkdagar alls under förra avtalsperioden. Det kan bli svårare den här gången, tror hon, men tycker att ambitionsnivån måste vara hög och har tilltro till parternas vilja att lösa saker själva och undvika stridsåtgärder.

Som medlare måste man förstå sig på partssystemet och de olika avtalen, vara en bra lyssnare och uppfatta även det som sägs mellan raderna för att förstå vilka öppningar som finns, förklarar Irene. Hon gillar uppgiften att pussla ihop vilka medlare som passar för vilka parter, och bland det roligaste med jobbet är när svåra frågor kan lösas utan strejkvapen. Något annat hon tycker är både roligt och nyttigt är att träffa folk i styrelserna ute på förbunden hos parterna.

– Det är människor som har fötterna på jorden och som vet hur Sverige fungerar på riktigt.

När Irene Wennemo inte arbetar ägnar hon sig bland annat åt att föda upp ankor. Under vintern är de utlokaliserade till en granne, men snart är det dags att överta ansvaret över sommaren, något hon konstaterar kan bli knepigt just i år.

– Avtalsrörelsen lägger hinder i vägen för livet med ankor!

Irene Wennemo

Född i Norge, där föräldrarna är ifrån. Kom till Sverige som treåring.

Doktor i sociologi. Arbetat med familjepolitiska frågor på Socialdepartementet och därefter med en rad olika frågor på LO 1997–2010. Varit statlig utredare, bland annat kring socialförsäkringarna. Statssekreterare hos Ylva Johansson på Arbetsmarknadsdepartementet 2014–2019. Har också varit ledarskribent på Aftonbladet, haft en rad styrelseuppdrag inom högskolevärlden och skrivit att antal böcker. Generaldirektör på Medlingsinstitutet sedan 2019.

Sambo. Gillar utomhusaktiviteter, på vintern blir det mycket skridskor, på sommaren odling och vandring. Har sommarankor och föder även upp egna. ”Ett intresse som nästan gått överstyr.”

Medlingsinstitutet

Myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som ska verka för en väl fungerande lönebildning. Det görs bland annat genom samtal med arbetsmarknadens parter kring förutsättningarna för lönebildningen. Ska upprätthålla samsyn om den internationellt konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll. Medlar i förhandlingar om kollektivavtal mellan förbundsparter som inte är en del av industriavtalet och i lokala tvister. Ansvarar för den officiella lönestatistiken.